Phần mềm Kho Odoo: Thiết lập công thức tính giá vốn và thực hiện tính giá vốn

Hướng dẫn sử dụng

(g) Thiết lập công thức tính giá vốn và thực hiện tính giá vốn

- Chi phí giá vốn: Chức năng phần mềm kho odoo này cho phép thiết lập lại giá vốn với các chi phí phát sinh khi nhận hàng từ nhà cung cấp đến khi xuất đi.

- Lưu ý: NSD có thể chọn một phương thức phân bổ giá vốn như:

  • Bằng: Từ đơn nhập hàng, chi phí giá vốn sẽ được phân bổ số sản phẩm nhận về. Ví dụ đơn nhận hàng có 2 sản phẩm. Thì giá vốn sẽ bằng chi phí phân bổ chia 2

  • Theo số lượng: Từ đơn nhập hàng, tính toán số lượng sản phẩm nhận về để phân bổ chi phí

  • Theo giá vốn hiện tại: Từ đơn hàng nhập về, lấy giá vốn hiện tại tính tỷ lệ nhân với chi phí để tính lại giá vốn

  • Theo thể tính: Từ đơn hàng nhập về, tính thể tích, lấy tỉ lệ thể tích nhân với chi phí phân bổ để tính giá vốn

  • Theo khối lượng: Từ đơn hàng nhập về, tính toán khối lượng trên đơn nhập, tính tỷ lệ nhân với chi phí phân bổ để tính giá vốn


- Tạo một chi phí giá vốn

Chức năng phần mềm kho odoo

Cập nhật giá vốn:

- Bước 1: Để tính hệ thống tự động cập nhật phương thức tính giá vốn, chúng sẽ ta sẽ vào nhóm sản phẩm để cấu hình tính giá vốn tự động cho sản phẩm trước.

Chức năng phần mềm kho odoo

- Bước 2: Lúc này người dùng tiến hành phân bổ chi phí giá vốn cho một đơn dịch chuyển.

Chức năng phần mềm kho odoo

- Bước 3: Sau khi nhập thông tin giá vốn vào phần mềm Kho Odoo, người dùng click tính toán để hệ thống tự động tính toán giá vốn sau khi phân bổ trên đơn dịch chuyển.

Chức năng phần mềm kho odoo

Như vậy sau khi click tính toán, hệ thống sẽ tự động cộng vào chi phí bổ sung để tính toán giá vốn, click xác nhận để hoàn thành việc tính giá vốn.
 

Chức năng phần mềm kho odoo

Lúc này để cập nhật lại giá vốn, ta tiến hành bán hàng và xuất sản phẩm đó ra khỏi kho để hệ thống tự động cập nhật lại giá vốn trên sản phẩm.
 

Chức năng phần mềm kho odoo
 

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập công thức tính giá vốn và thực hiện tính giá vốn trên phần mềm quản lý kho chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469