Phần mềm quản lý sản xuất Odoo: Công việc sản xuất

Hướng dẫn sử dụng

(g) Công việc sản xuất

Công việc sản xuất của phần mềm quản lý sản xuất Odoo là các công việc được đưa ra trong mỗi lệnh sản xuất theo quy trình sản xuất. Tại mỗi công việc sản xuất sẽ do một đội phụ trách.

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469