(c) Chế độ Ki-ốt

Hướng dẫn sử dụng

(c) Chế độ Ki-ốt

Trong trường hợp các doanh nghiệp có nhiều nhân viên nhưng nhân viên không được cấp user. Công ty sẽ có 1 máy quẹt thẻ hoặc nhập mã PIN có thể sử dụng chế độ Ki-ốt để ghi nhận thời gian vào, ra của nhân viên.

i. Cấu hình Mã PIN nhân viên

Người dùng truy cập ứng dụng Quản lý vào ra >> Cấu hình >> Kích chọn Mã nhân viên để sử dụng mã PIN đăng nhập chế độ Ki-ốt.

cauhinhmapin

ii. Thiết lập mã PIN

 • Bước 1: Người dùng truy cập ứng dụng Quản lý vào ra >> Người quản lý >> Nhân viên

nv

 • Bước 2: Kích chọn nhân viên cần thiết lập điểm danh bằng mã PIN

mapin

 • Bước 3: Người dùng nhập mã PIN. Lưu ý, mã PIN phải là dãy số không chứa chữ và các ký tự đặc biệt.

 • Bước 4: Kích Lưu để hoàn thành thiết lập.

iii. Thiết lập mã số thẻ nhân viên

 • Bước 1: Tại form nhân viên, người dùng có thể tạo Mã số thẻ nhân viên để sử dụng cho việc đăng nhập/đăng xuất ở ứng dụng Quản lý Vào Ra bằng máy quẹt thẻ.

taomapin

 • Bước 2: Kích nút Tạo, một mã số thẻ tự động được sinh ra ngẫu nhiên, người dùng có thể chỉnh sửa lại dãy số này theo ý muốn hoặc theo một quy tắc chung.

pin

 • Bước 3: Kích Lưu để hoàn thành thiết lập

iv. Chấm công bằng mã số thẻ

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng Quản lý vào ra >> Người quản lý >> Chế độ Ki-ốt.

kiot

 

 • Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập/đăng xuất. Để đăng nhập/đăng xuất bằng mã số thẻ, máy quét mã vạch sẽ quét mã số thẻ của nhân viên.

quetthe

v. Chấm công bằng Mã PIN

 • Bước 1: Tại màn hình đăng nhập/đăng xuất bằng chế độ Ki-ốt. Người dùng kích Nhận định thủ công

ccbangthe

Hệ thống điều hướng tới danh sách nhân viên.

mhnv

 • Bước 2: Chọn thẻ nhân viên tương ứng và nhập mã PIN.

nth

 • Bước 3: Kích OK để đăng nhập/đăng xuất >> Hệ thống ghi nhận theo đúng thời gian thực tế mà nhân viên đăng nhập/đăng xuất.

dx

 

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h