(g) Quản lý hóa đơn nhà cung cấp

Hướng dẫn sử dụng

(g) Quản lý hóa đơn nhà cung cấp

- Cho phép nhân viên mua hàng có thể theo dõi được hóa đơn nhà cung cấp, lịch sử hóa đơn mua hàng của nhà cung cấp.


Phần mềm Mua hàng


Phần mềm Mua hàng

 

Thông qua tính năng này, người dùng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý hóa đơn nhà cung cấp của mình. 


 
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469