Phần mềm Quản lý chi phí Odoo: Sản phẩm chi tiêu

Hướng dẫn sử dụng

(a) Sản phẩm chi tiêu
Phần mềm Quản lý chi phí Odoo với chức năng Sản phẩm chi tiêu sẽ giúp người dùng tạo các sản phẩm được chi tiêu. 
Mục đích: Tạo một sản phẩm chi tiêu

Bước 1: Tại màn hình Chi phí

+ Bạn kích chọn Cấu hình trên danh mục
+ Chọn Sản phẩm chi tiêu

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 01

Bước 2: Bạn chọn Tạo

+ Nhập tên sản phẩm
+ Chọn Loại sản phẩm
+ Chọn Đơn vị tính
+ Chọn Tài khoản chi phí

Bạn nhấn Lưu

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 02

Hệ thống đã tạo thành công Sản phẩm chi tiêu.
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 03

 
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo sản phẩm chi tiêu trên phần mềm quản lý chi phí chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469