(e) Kiểm kê tài sản

Hướng dẫn sử dụng

(e) Kiểm kê tài sản

Để thực hiện kiểm kê tài sản tại các bộ phận, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Truy cập đường dẫn Kế toán >> Tài sản - CCDC >> Kiểm kê TS/CCDC

  • Bước 2: Kích nút TẠO để mở màn hình phiếu kiểm kê:

  • Bước 3: Nhập các thông tin kiểm kê:

+ Tên đợt/phiếu kiểm kê.

+ Bộ phận chịu chi phí: bộ phận muốn kiểm kê.

+ Ngày kế toán.

+ Ngày kiểm kê.

+ Mục Tài sản bổ sung: Người dùng có thể nhập thêm các thông tin của các tài sản khác thực tế có tại bộ phận kiểm kê nhưng chưa được khai báo trên hệ thống.

  • Bước 4: Kích LƯU để lưu phiếu ở trạng thái Dự thảo.
  • Bước 5: Kích XÁC NHẬN để xác nhận phiếu, đồng thời lấy ra danh sách tài sản có trong bộ phận đã chọn tại thời điểm kiểm kê.

  • Bước 6: Người dùng thực hiện kiểm kê tại bộ phận sau đó kích SỬA và điều chỉnh lại SL thực tế tại phiếu kiểm kê theo đúng với thực tế.

  • Bước 7: Sau khi kiểm kê xong, bộ phận phụ trách kích XÁC NHẬN CỦA BỘ PHẬN để xác nhận phiếu kiểm kê. Lúc này, phiếu chuyển sang trạng thái Bộ phận đã xác nhận.

  • Bước 8: Người dùng kiểm kê kích nút XÁC NHẬN để hoàn thành kiểm kê.

+ Hệ thống cập nhật số lượng thực tế vào thông tin tài sản tương ứng.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h