Hướng dẫn sử dụng

(e) Nhóm sản phẩm

Trong phần mềm Kho Odoo, nhóm sản phẩm cho phép nhóm một nhóm sản phẩm có cùng quy tắc định giá tồn kho, kế toán, hoạt động xuất/ nhập hàng.
 
Hướng dẫn sử dụng module kho odoo
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234