Sử dụng công cụ Notify

Hướng dẫn sử dụng

(g) Sử dụng công cụ thông báo

Công cụ thông báo của ERPViet giúp cho người dùng có thể nắm bắt được các công việc/sự kiện cần xử lý (thông báo yêu cầu cần phê duyệt, yêu cầu đã được phê duyệt/từ chối) một cách nhanh chóng và tập trung, nhắc nhở người dùng về các lịch làm việc/sự kiện sắp tới (lịch hẹn, thông báo sinh nhật, cảnh báo hết hạn hợp đồng,…), giúp người dùng truy cập nhanh chóng tới các công việc đang cần xử lý/theo dõi… Người dùng có thể sử dụng tiện ích này tại tất cả các tính năng trên hệ thống.

Để quản lý và sử dụng tiện ích này, người dùng kích vào biểu tượng tại góc trên bên phải màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả thông báo liên quan đến người dùng đang đăng nhập. Tại đây cũng sẽ hiển thị số lượng thông báo mà người dùng chưa đọc.

Kích vào một thông báo để điều hướng đến bản ghi/công việc mà người dùng cần xử lý hay theo dõi. Ví dụ như hình:

  Nếu muốn đánh dấu đã đọc tất cả thông báo chưa đọc, người dùng kích vào nút Mark as read tại danh sách thông báo. Khi đó, số lượng thông báo chưa đọc tại biểu tượng quả chuông sẽ được ẩn đi.

 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h