Phần mềm tính lương Odoo: Cấu hình quy tắc lương

Hướng dẫn sử dụng

(a) Thiết lập các loại kết quả chấm công

Để thiết lập các kết quả chấm công, người dùng truy cập :

  • Bước 1: Truy cập danh mục Bảng lương >> Cấu hình >> Quản lý các mục công việc >> Các kết quả chấm công. Hệ thống hiển thị màn hình tất cả các kết quả chấm công đã được thiết lập trên hệ thống

l02

 

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới Kết quả chấm công

l03

  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin theo form. Lưu ý, những trường gạch chân đậm là trường thông tin bắt buộc:

+ Tên kết quả chấm công

+

+ Trình tự

+ Nghỉ phép

+ Vắng mặt đột xuất

+ Làm tròn tiền: chọn không làm tròn, nửa ngày hoặc ngày.

  • Bước 4: Kích Lưu để hoàn thành.

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h