Phần mềm CRM - Cấu hình danh mục

Hướng dẫn sử dụng

(a) Quản lý tiềm năng

Chức năng này giúp người dùng quản lý được tất cả tiềm năng và trạng thái của tiềm năng đó. Người dùng tạo tiềm năng theo các thao tác dưới đây.

1.1.1. Tạo tiềm năng thủ công

  • Bước 1: người dùng chọn menu CRM >> Tiềm năng >> Tạo.

 

  • Bước 2: Người dùng nhập thông tin của tiềm năng: Tên tiềm năng, xác xuất, số điện thoại,…

  • Bước 3: Kích Lưu để lưu thông tin tiềm năng vừa tạo.

1.1.2. Import danh sách

  • Bước 1: Người dùng nhọn menu CRM >> Tiềm năng >> Nhập.

  • Bước 2: Kích vào Mẫu import tiềm năng và cơ hội để tải file mẫu import về PC của người dùng.

 

  • Bước 3: Kích Nạp tập tin >> chọn file cần import.

  • Bước 4: Kích Kiểm thử để kiểm tra tính hợp lệ của file đẩy lên.

 

+ TH1: dữ liệu trong file đều hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo hợp lệ.

+ TH2: dữ liệu trong file không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trường dữ liệu không hợp lệ.

  • Bước 5: Khi mọi dữ liệu đã hợp lệ, kích Nhập. Hệ thống báo import thành công và hiển thị các dữ liệu đã import được vào hệ thống tại màn hình list.


 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h