(f) Quản lý lịch sử chăm sóc

Hướng dẫn sử dụng

(f) Quản lý lịch sử chăm sóc

Chức năng này giúp người dùng quản lý tất cả lịch sử chăm sóc của nhân viên với KH. Để tạo một lịch sử chăm sóc, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Người dùng chọn menu CRM >> Bán hàng >> Khách hàng >> chọn 1 KH cần chăm sóc >> kích Lên công việc.

Tại đây, người dùng chọn:

+ Kiểu hoạt động: phương thức liên lạc hoặc trao đổi với KH.

+ Ngày đến hạn: ngày kế hoạch cần thực hiện công việc.

+ Phân công cho: nhân viên được phân công cộng việc.

+ Title: người dùng nhập nội dung công việc…

  • Bước 2: Kích Ấn định (thời gian).

Sau khi lên công việc thành công, trong thông tin KH người dùng sẽ thấy 1 công việc được hiển thị dưới dạng ghi log như hình. 

  • Bước 3: Thực hiện công việc.

Đến ngày thực hiện công việc, người dùng thực hiện và hoàn thành công việc.

+ Sửa: người dùng kích vào sửa để viết thêm ghi chú trong quá trình trao đổi.

+ Hoàn tất: người dùng kích vào hoàn tất để hoàn thành công việc.

+ Huỷ: người dùng kích vào huỷ để huỷ công việc.

Sau khi hoàn thành công việc, hệ thống ghi log trong thông tin KH, từ đó khi vào thông tin KH người dùng có thể xem được lịch sử chăm sóc của KH này.


 
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469