Chương trình khuyến mãi

Hướng dẫn sử dụng

(d) Chương trình khuyến mãi
1. Mục đích: Cho phép ta thiết lập các chương trình khuyến mại theo khách hàng và theo sản phẩm, công ty có chương trình khuyến mại trong một khoảng thời gian nào đó.
- Bước 1: Kích vào Sản phẩm/ Chương trình khuyến mãi
Phần mềm bán hàng
 
- Bước 2: Kích “Tạo” để tạo mới chương trình khuyến mãi
 
Phần mềm bán hàng
 
Lưu ý khi tạo chương trình khuyến mãi:
  • Điều kiện: Chính là danh sách các khách hàng , và các sản phẩm được khuyến mãi, tùy vào tiêu chí để áp dụng chúng ta có thể thiết lập bằng cách thêm bộ lọc các danh sách khách hàng và sản phẩm được áp dụng. Nếu không mặc định hệ thống sẽ hiểu tất cả khách hàng và sản phẩm đều được áp dụng chương trình khuyến mãi (CTKM)
      + Số lượng: Số lượng sản phẩm trên đơn hàng để được áp dụng khuyến mãi
      + Số tiền tối thiểu: Số tiền tối thiểu để đơn hàng được áp dụng CTKM
     + Sử dụng mã khuyến mãi: Có 2 hình thức: Tự động áp dụng và lựa chọn chương trình khuyến mãi theo mã
     + Công ty: Đơn hàng công ty nào thì được áp dụng CTKM này
  • Hợp lệ:
     + Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu CTKM
     + Ngày kết thúc: Ngày kết thúc CTKM
     + Áp dụng bao nhiêu đơn hàng: Số lượng đơn đặt hàng tối đa có thể được áp dụng CTKM
  • Áp dụng khuyến mại: Cho phép cấu hình các khuyến mại
     + Có thể áp dụng: Đơn hàng hiện tại hoặc đơn hàng tiếp theo
     + Phần thưởng khuyến mãi: Theo chiết khấu hoặc tặng quà
  • Chiết khấu: Click “chiết khấu” sẽ hiển thị - áp dụng chiếu khấu: Cho phép chiết khấu theo % hoặc giá cố định
    + Chiết khấu áp dụng cho: Ta có thể lựa chọn áp dụng theo đơn hàng, sản phẩm rẻ nhất trên đơn hàng, hoặc sản phẩm cụ thể trên đơn hàng đó
    + Số tiền tối đa được giảm: Nhập thông tin số tiền khuyến mãi không được vượt quá khi áp dụng CTKM trên đơn hàng
  • Bước 3: Kích “Lưu
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469