Phần mềm kế toán Odoo: Kế toán mua hàng

Hướng dẫn sử dụng

(h) Kế toán mua hàng

Chức năng phần mềm kế toán Odoo - Kế toán mua hàng

(i) Quản lý hóa đơn nhà cung cấp

Mục đích:

+ Quản lý danh sách các hóa đơn của nhà cung cấp theo từng giai đoạn (Hóa đơn dự thảo, đã lên công nợ, đã thanh toán).

+ Tạo hóa đơn nhà cung cấp.

- Bước 1: Tại màn hình Kế toán

+ Chọn Nhà cung cấp trên danh mục

+ Chọn Các hóa đơn

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 24

- Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn đã được tạo

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 25

(ii) Thanh toán cho nhà cung cấp

1. Tạo thanh toán một khoản tiền trước cho nhà cung cấp

- Bước 1: Tại màn hình Kế toán.

+ Chọn Nhà cung cấp trên danh mục.

+ Chọn mục Các thanh toán.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 26

- Bước 2: Hệ thống hiển thị các phiếu thanh toán cho từng nhà cung cấp.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 27

- Bước 3: Kích chọn Tạo để tạo mới hoạt động thanh toán.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 28

+ Chọn Loại thanh toán: Nhận tiền

+ Chọn Loại đối tác: Nhà cung cấp

+ Chọn Đối tác

+ Nhập số tiền thanh toán của nhà cung cấp

+ Chọn Nhật ký thanh toán

+ Chọn Ngày thanh toán

+ Nhập Ghi nhớ nếu có

- Bước 4: Kích chọn Xác nhận để hoàn thành hoạt động thanh toán

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 29

2. Tạo đơn hàng mua của nhà cung cấp (NCC đã thanh toán trước 1 khoản tiền) và dùng khoản tiền đã thanh toán trước để thanh toán

- Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng thực hiện tạo đơn hàng mới của nhà cung cấp

Ví dụ: CT TNHH Phong Dần

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 30

- Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo: “ Bạn có khoản nợ chưa trả với nhà cung cấp này. Bạn có thể phân bổ chúng để ghi nhận là hóa đơn này đã thanh toán” và kích chọn Thêm.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 31

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 32

Bước 3: Hệ thống đã thanh toán đơn hàng bằng số tiền bạn đã thanh toán với nhà cung cấp trước đó.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 33

Như vậy bạn đã nắm vững kế toán mua hàng trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469