Phần mềm quản lý chi phí Odoo: Chi tiêu của tôi

Hướng dẫn sử dụng

(b) Chi tiêu của tôi
Mục đích: Chức năng chi tiêu của tôi của phần mềm quản lý chi phí Odoo cho phép tạo và phê duyệt chi tiêu với hai trường hợp dưới đây:

+ TH1: Với người dùng là nhân viên, mục chi tiêu của tôi chỉ cho phép bạn tạo các chi tiêu cho chính mình và gửi lên cho quản lý duyệt
+ TH2: Vời người dùng là quản lý, mục chi tiêu của tôi cho phép tạo các chi tiêu cho chính mình và duyệt các chi tiêu của nhân viên gửi lên

Bước 1:  Tại màn hình Chi phí

+ Bạn nhấn Chi tiêu của tôi
+ Chọn Chi tiêu của tôi

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 04

Bước 2: Nhấn Tạo để tạo phiếu chi tiêu mới

+ Nhập tên mô tả
+ Chọn Sản phẩm
+ Nhập Đơn giá
+ Chọn Nhân viên: Người được nhận chi (TH bạn là người quản lý, nhận Phiếu chi của nhân viên cấp dưới => Duyệt’)
+ Chọn Thanh toán bởi: Công ty
+ Nhấn Lưu

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 05

+ Phiếu chi ở trạng thái Để trình
+ Nhấn vào Đính kèm tài liệu: Nếu muốn đính kèm một tài liệu
+ Nhấn Tạo báo cáo

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 06

Bước 3: Gửi Phiếu chi cho cấp trên

+ Phiếu chi chuyển sang trạng thái Nháp
+ Bạn nhấn Trình cho người quản lý

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 07

Bước 4: Duyệt Phiếu chi

+ Phiếu chi chuyển sang trạng thái Đã trình
+ Bạn nhấn Duyệt

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 08

Bước 5: Vào sổ bút toán

+ Phiếu chi chuyển sang trạng thái Được duyệt
+ Bạn nhấn Vào sổ bút toán

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 09

Bước 6: Phiếu chi chuyển sang trạng thái Đã thanh toán
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 10

Bút toán sổ nhật ký được ghi:
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chi phí Odoo ERPViet 11
 
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo phiếu chi tiêu trên phần mềm quản lý chi phí chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
 
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469