Phần mềm quản lý chi phí Odoo: Chi tiêu của tôi

Hướng dẫn sử dụng

(b) Chi tiêu của tôi

Mục đích: Chức năng chi tiêu của tôi của phần mềm quản lý chi ERPViet cho phép tạo và phê duyệt chi tiêu với hai trường hợp dưới đây:
+ TH1: Với người dùng là nhân viên, mục chi tiêu của tôi chỉ cho phép bạn tạo các chi tiêu cho chính mình và gửi lên cho quản lý duyệt
+ TH2: Vời người dùng là quản lý, mục chi tiêu của tôi cho phép tạo các chi tiêu cho chính mình và duyệt các chi tiêu của nhân viên gửi lên

  • Bước 1:  Tại màn hình Chi phí >> Kích Chi tiêu của tôi >> Chi tiêu của tôi
 
  • Bước 2: Nhấn Tạo để tạo phiếu chi tiêu mới
+ Nhập tên mô tả
+ Chọn Sản phẩm
+ Nhập Đơn giá
+ Chọn Nhân viên: Người được nhận chi (TH người dùng là người quản lý, nhận Phiếu chi của nhân viên cấp dưới => Duyệt)
+ Chọn Thanh toán bởi: Công ty
+ Nhấn Lưu

ct


+ Phiếu chi ở trạng thái Để trình
+ Nhấn vào Đính kèm tài liệu: Nếu muốn đính kèm một tài liệu
+ Nhấn Tạo báo cáo

  • Bước 3: Gửi Phiếu chi cho cấp trên

+ Phiếu chi chuyển sang trạng thái Nháp
+ Bạn nhấn Trình cho người quản lý

  • Bước 4: Duyệt Phiếu chi

+ Phiếu chi chuyển sang trạng thái Đã trình
+ Bạn nhấn Duyệt

  • Bước 5: Vào sổ bút toán

+ Phiếu chi chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt
+ Bạn nhấn Vào sổ bút toán

 

  • Bước 6: Phiếu chi chuyển sang trạng thái Đã thanh toán


Bút toán sổ nhật ký được ghi:

 
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo phiếu chi tiêu trên phần mềm quản lý chi phí chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h