Chương trình phiếu giảm giá

Hướng dẫn sử dụng

(e) Chương trình phiếu giảm giá
Mục đích: Tạo ra phiếu giảm giá cho sản phẩm trong phần mềm bán hàng Odoo khi khách hàng đến mua hàng theo các thông số được thiết lập.
- Bước 1: Kích vào “Sản phẩm”/ Chương trình phiếu giảm giá

 
Phần mềm bán hàng
 
- Bước 2: Kích “Tạo” để tạo mới chương trình phiếu giảm giá
 
Phần mềm bán hàng

Ta cần lưu ý một số thông số thiết lập

  • Điều kiện 
      + Sản phẩm: Các sản phẩm được áp dụng phiếu giảm giá trên đơn hàng
      + Số lượng: Số lượng sản phẩm được áp dụng trên đơn hàng
      + Số tiền tối thiếu: Số tiền tối thiểu được chiết khấu trên đơn hàng
      + Công ty: Lựa chọn công ty được áp dụng CTKM
  • Hợp lệ: Cho phép nhập số ngày hợp lệ tính từ lúc phát hành mã giảm giá
  • Áp dụng khuyến mãi: Cho phép cấu hình các khuyến mại
     + Có thể áp dụng: Đơn hàng hiện tại hoặc đơn hàng tiếp theo
     + Phần thưởng khuyến mãi: Theo chiết khấu hoặc tặng quà
  • Chiết khấu: Click “Chiết khấu” sẽ hiển thị
     + Áp dụng chiếu khấu: Cho phép chiết khấu theo % hoặc giá cố định
     + Chiết khấu áp dụng cho: Ta có thể lựa chọn áp dụng theo đơn hàng, sản phẩm rẻ nhất trên đơn hàng, hoặc sản phẩm cụ thể trên đơn hàng đó
     + Số tiền tối đa được giảm: Nhập thông tin số tiền khuyến mãi không được vượt quá khi áp dụng CTKM trên đơn hàng
  • Bước 3: Kích vào “Lưu” để lưu chương trình phiếu giảm giá
Lúc này hệ thống cho phép chúng ta:
  • Tạo mã giảm tự động với số lượng được nhập vào
  • Tạo mã giảm giá theo khách hàng với số lượng thõa mãn điều kiện bộ lọc
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469