Phần mềm bảo trì Odoo

Hướng dẫn sử dụng

(b) Bảo trì

Mục đích: Phần mềm quản lý bảo trì ERPViet cho phép thực hiện sửa chữa khi có sự cố sảy ra hoặc kiểm tra máy móc định kỳ nhằm đảm bảo quá trình sản xuất của doanh nghiệp diễn ra theo đúng kế hoạch.
 

Có 2 cách tạo yêu cầu bảo trì trên hệ thống
+ Cách 1: Tạo ngay trên mục Thiết bị
+ Cách 2: Tạo trên mục Lịch bảo trì


Cách 1: Tạo ngay trên mục Thiết bị

  • Bước 1: Tại màn hình Thiết bị bạn vừa tạo, bạn nhấn vào Bảo trì và sau đó nhấn Tạo

 

  • Bước 2:

+ Nhập Yêu cầu bảo trì
+ Nhập các thông tin hợp lệ
+ Nhấn Lưu


 Một Yêu cầu bảo trì được tạo


Quy trình bảo trì
+ Bạn nhấn vào yêu cầu bảo trì vừa tạo, hệ thống hiển thị quy trình thực hiện của một yêu cầu bảo trì
+ Một yêu cầu bảo trì khi được tạo ở trang thái: Yêu cầu mới


+ Yêu cầu bảo trì thực hiện


+ Yêu cầu bảo trì đã sửa => Hoàn thành
-> Đối với yêu cầu có kết quả bảo trì mà thiết bị, máy móc vẫn Sử dụng được


+ Yêu cầu bảo trì đã sửa => Hoàn thành
-> Đối với yêu cầu có kết quả bảo trì mà thiết bị, máy móc vẫn không sử dụng được nữa => Bạn chuyển sang trang thái Phế liệu


Cách 2: Tạo trên mục Lịch bảo trì

  • Bước 1: Tại màn hình ‘Bảo trì >> Kích chọn Bảo trì trên danh mục >> Kích Lịch bảo trì

 

  • Bước 2:

+ Nhập Yêu cầu bảo trì
+ Nhấn Tạo

 

  • Bước 3: Người dùng vào lịch vừa tạo và nhấn Sửa

+ Bạn nhập thông tin hợp lệ
+ Nhấn Lưu


Yêu cầu Bảo trì máy ép 01 được tạo


Quy trình bảo trì: Người dùng thực hiện tương tự như Cách 1


Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo yêu cầu và quản lý quy trình bảo trì trên phần mềm bảo trì thiết bị chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h