Phần mềm bảo trì Odoo

Hướng dẫn sử dụng

(b) Bảo trì
Mục đích: Phần mềm quản lý bảo trì Odoo cho phép thực hiện sửa chữa khi có sự cố sảy ra hoặc kiểm tra máy móc định kỳ nhằm đảm bảo quá trình sản xuất của doanh nghiệp diễn ra theo đúng kế hoạch.

Có 2 cách tạo yêu cầu bảo trì trên hệ thống

+ Cách 1: Tạo ngay trên mục Thiết bị
+ Cách 2: Tạo trên mục Lịch bảo trì

Cách 1: Tạo ngay trên mục Thiết bị

Bước 1: Tại màn hình Thiết bị bạn vừa tạo, bạn nhấn vào Bảo trì và sau đó nhấn Tạo
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 14

Bước 2:

+ Nhập Yêu cầu bảo trì
+ Nhập các thông tin hợp lệ
+ Nhấn Lưu

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 15

-> Một ‘Yêu cầu bảo trì’ được tạo
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 16

Quy trình bảo trì

+ Bạn nhấn vào yêu cầu bảo trì vừa tạo, hệ thống hiển thị quy trình thực hiện của một yêu cầu bảo trì

+ Một yêu cầu bảo trì khi được tạo ở trang thái: Đề nghị mới
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 17

+ Yêu cầu bảo trì thực hiện
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 18

+ Yêu cầu bảo trì đã sửa => Hoàn thành
-> Đối với yêu cầu có kết quả bảo trì mà thiết bị, máy móc vẫn ‘sử dụng được’

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 19

+ Yêu cầu bảo trì đã sửa => Hoàn thành
-> Đối với yêu cầu có kết quả bảo trì mà thiết bị, máy móc vẫn không sử dụng được nữa => Bạn chuyển sang trang thái ‘Phế liệu’

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 20

Cách 2: Tạo trên mục ‘Lịch bảo trì’
Bước 1: Tại màn hình ‘Bảo trì’

+ Chọn ‘Bảo trì’ trên danh mục
+ Chọn ‘Lịch bảo trì’

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 21

Bước 2:
+ Nhập ‘Yêu cầu bảo trì’
+ Nhấn ‘Tạo’

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 22

Bước 3: Bạn vào lịch vừa tạo và nhấn ‘Sửa’
+ Bạn nhập thông tin hợp lệ
+ Nhấn ‘Lưu’

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 23

Yêu cầu ‘Bảo trì máy ép 01’ được tạo
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 24

Quy trình bảo trì
Bạn thực hiện tương tự như Cách 1

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo yêu cầu và quản lý quy trình bảo trì trên phần mềm bảo trì thiết bị chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
 
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469