Hướng dẫn sử dụng

(f) Sản phẩm và thiết lập tồn kho tối thiểu
Để thực hiện quản lý sản phẩm và thiết lập tồn kho tối thiểu trong phần mềm quản lý kho bạn cần thực hiện các bước dưới đây:

- Bước 1:  Để xem các sản phẩm ta click vào “Dữ liệu mẫu” chọn “Sản phẩm”. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đã tạo.

 
Cách sử dụng phần mềm kho

- Bước 2: Để xem thông tin 1 sản phẩm, ta click vào sản phẩm trong danh sách

Cách sử dụng phần mềm kho

- Bước 3: Để tạo mới 1 sản phẩm, NSD kích vào “Tạo” tại màn hình danh sách sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị form thông tin sản phẩm.

Cách sử dụng phần mềm kho

 • Nhập tên sản phẩm: Đây là thông tin bắt buộc
 • Tích vào ô
     + Có thể bán: nếu sản phẩm dùng cho hoạt động bán hàng
     + Có thể mua: nếu sản phẩm dùng cho dịch vụ mua hàng
     + Có thể là Chi tiêu/Chi phí : là sản phẩm dùng cho ứng dụng Chi phí
 • Tab “Thông tin chung”:
  • Giá bán: giá cơ bản để tính toán giá bán
  • Chi phí: giá vốn của sản phẩm (sẽ được tính toán dựa vào nhóm sản phẩm bạn đã cấu hình)
  • Chọn loại sản phẩm:
                  + Tiêu dùng: Sản phẩm sẽ không được lưu trữ và quản lí trong kho
                  +  Dịch vụ
: nếu đây là dịch vụ
                  +  
Lưu kho: sản phẩm được lưu trữ vào quản lí trong kho
                
  • Nhóm: sản phẩm đó thuộc nhóm nào (phương pháp tính giá vốn và tuyến cung ứng)
  • Tham chiếu nội bộ: Mã của sản phẩm dùng để lưu hành trong nội bộ công ty
Tab “Biến thể”: tức là cùng 1 sản phẩm có thể có nhiều kích cỡ, màu sắc. NSD có thể thêm các thuộc tính (VD: Màu sắc, kích cỡ, ...) cho sản phẩm đó.    
Kích vào “Thêm 1 hạng mục” để thêm thuộc tính biến thể cho sản phẩm này.

Cách sử dụng phần mềm kho

Ta có thể chọn 1 thuộc tính có sẵn hoặc tạo mới 1 thuộc tính. Sau đó chọn giá trị thuộc tính
Ví dụ: Ta tạo sản phẩm là “Iphone 5s” và có 2 biến thể là màu Vàng và Đen. Ta sẽ tạo 1 thuộc tính là Màu sắc với 2 giá trị thuộc tính là :Vàng và Đen

Cách sử dụng phần mềm kho

 • Tab Mua hàng: Bạn có thể gán NCC để mua sản phẩm này. Giá và số lượng tối thiểu khi mua sản phầm từ NCC.
   

  Cách sử dụng phần mềm kho

Ta có thể kích “Thêm một hạng mục” để thêm 1 hoặc nhiều nhà cung cấp

 • Tab “Tồn kho”: Để cấu hình kho cho sản phẩm

Cách sử dụng phần mềm kho

 • Tuyến cung ứng: Xác định tuyến đường cung cấp sản phẩm: Mua (sản phẩm sẽ được mua về), Sản xuất (sản phẩm được sản xuất), Bán hàng không vận chuyển (Mua hàng từ NCC và chuyển cho KH mà không lưu kho), Cung ứng theo đơn hàng MTO (Khi có đơn bán hàng cho KH thì mới đặt mua hàng từ NCC)
 • Ngày an toàn sản xuất: Khoảng thời gian đảm bảo hàng được giao đến cho KH trước ngày dự kiến
 • Thời gian giao hàng: Khoảng thời gian giao hàng cho KH từ lúc đặt hàng đến lúc KH nhận được hàng
 • Tab Kế toán”: 

  Cách sử dụng phần mềm kho

 • Thuế khách hàng: Thuế khi bán sản phẩm cho KH.
 • Thuế nhà cung cấp: Thuế khi mua sản phẩm từ NCC
 • Chính sách kiểm soát: Theo số lượng mua (Kiểm soát hóa đơn dựa trên số lượng mua theo đơn đặt hàng), Theo số lượng nhận (Kiểm soát hóa đơn dựa trên số lượng nhận theo lô hàng)
 • Chính sách xuất hóa đơn: Theo số lượng đặt hàng hoặc Theo số lượng giao
Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho sản phẩm, bạn kích vào “Lưu” để hoàn thành tạo mới sản phẩm.
Tạo quy tắc tồn kho và chạy tiến trình tự động tạo đơn : Sau khi cấu hình quy tắc tồn kho, người dùng tìm đến “Chạy trình điều độ” để khi dưới số lượng tồn kho hệ thống tự sinh đơn mua hàng theo nhà cung cấp đã cấu hình trong sản phẩm với số lượng không vượt quá số lượng tối đa

Cách sử dụng phần mềm kho

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để quản lý sản phẩm và thiết lập tồn kho tối thiểu trên phần mềm quản lý kho chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234