(k)Công cụ lập kế hoạch công việc

Hướng dẫn sử dụng

(k)Công cụ lập kế hoạch công việc

Với công cụ này, người dùng có thể lên kế hoạch/công việc liên quan đến tất cả bản ghi/công việc trên hệ thống mà mình đang theo dõi, tại tất cả tính năng trên hệ thống.

Để sử dụng công cụ này, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Kích chọn vào bản ghi/công việc cần lên kế hoạch/công việc. Ví dụ khi cần lên công việc liên quan đến chăm sóc một cơ hội, người dùng kích vào cơ hội đó để mở màn hình thông tin của nó.

  • Bước 2: Tại màn hình thông tin, kích vào Lên công việc.

  • Bước 3: Hệ thống mở màn hình để người dùng lập kế hoạch/công việc liên quan. Người dùng thực hiện nhập các thông của kế hoạch/công việc.

+ Tại đây hệ thống cho phép người dùng lên kế hoạch/công việc với các hình thức (Kiểu hoạt động) khác nhau như gửi mail, gọi, cuộc họp, việc cần làm, đính kèm tệp tin liên quan hoặc các hoạt động ngoại lệ khác.

+ Người dùng cần nhập Ngày đến hạn và Phân công cho người phụ trách ứng với kế hoạch/công việc này để người được phân công có thể theo dõi được công việc để thực hiện.

+ Ngoài ra hệ thống cũng cho phép người dùng nhập chi tiết kế hoạch/công việc theo dạng HTML (người dùng được chọn kiểu chữ, kích thước, định dạng căn lề hay thêm ảnh/đường dẫn,…)

  • Bước 4: Sau khi đã nhập đầy đủ nội dung kế hoạch/công việc, người dùng kích ẤN ĐỊNH (THỜI GIAN) để lưu và hoàn thành thao tác.

Công việc/kế hoạch sau khi được tạo sẽ được thể hiện như hình.

  • Bước 5: Quản lý kế hoạch/công việc.

+ Kích vào biểu tượng để xem chi tiết công việc/kế hoạch.

 

+ Khi cần sửa kế hoạch/công việc, người dùng kích nút - Sửa và thực hiện sửa các thông tin mong muốn.

+ Khi công việc đã được thực hiện và hoàn thành, người dùng kích vào nút - Hoàn tất, viết phản hồi và kích HOÀN THÀNH để hoàn tất công việc.

Nếu muốn vừa hoàn tất kế hoạch cũ và vừa lên kế hoạch tiếp theo cho bản ghi này, người dùng có thể kích vào HOÀN THÀNH & KẾ HOẠCH TIẾP THEO.

 

+ Khi không cần thực hiện công việc nữa, người dùng kích nút - Hủy để hủy công việc.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h