Phần mềm kế toán: Sổ nhật ký

Hướng dẫn sử dụng

(c) Sổ nhật ký

- Định nghĩa sổ nhật ký: Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

- Sổ nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ
+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ
+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

  • Tại màn hình Kế toán, bạn nhấn Tổng quan hệ thống hiển thị tất cả các sổ nhật ký: Hóa đơn khách hàng, hóa đơn nhà cung cấp, sổ nhật ký kho,…

    Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 09

- Sau này, bạn có thể dùng bộ lọc để nhóm, tìm kiếm theo các tiêu chí bạn muốn: theo ngày, theo công ty, theo nhân viên bán hàng, mặt hàng,…

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để cấu hình sổ nhật ký trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469