(a) Thiết lập các kiểu nghỉ

Hướng dẫn sử dụng

(a) Thiết lập các kiểu nghỉ

ERPViet phân loại các hành động nghỉ trong doanh nghiệp để dễ dàng cho việc phê duyệt, tính lương và báo cáo. Tùy thực tế mỗi doanh nghiệp sẽ có cấu hình các kiểu nghỉ khác nhau.

Để tạo mới kiểu nghỉ, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Nghỉ phép >> Cấu hình >> Loại nghỉ phép . Hệ thống hiển thị tất cả loại nghỉ phép đã được thiết lập trên hệ thống.

np2

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới loại nghỉ phép.

np03_1

  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin theo form mẫu. Lưu ý những trường thông tin gạch chân đậm là trường bắt buộc:

+ Tên loại nghỉ phép

+ Mã bảng lương: Mã dùng cho hoạt động tính lương

+ Nghỉ phép trong: cho phép xin nghỉ theo ngày, nửa ngày hay giờ

+ Xác nhận: quy định các bộ phận duyệt với mỗi kiểu nghỉ

+ Cấp phát: hành động để xác định trước xem mỗi nhân viên có bao nhiêu ngày/giờ nghỉ tương ứng với mỗi kiểu nghỉ

Không cần cấp phát.

Yêu cầu cấp phát tự do: nhân viên có thể tạo đề nghị cấp phát nghỉ cho lãnh đạo phê duyệt.

Chỉ được cấp phát bởi HCNS: Là kiểu chế độ chỉ bộ phận HCNS mới cấp phát được

+ Người phụ trách: Tài khoản phụ trách xác nhận loại nghỉ phép

+ Ngày hợp lệ: Thời gian kiểu nghỉ này có hiệu lực

+ Kết quả chấm công

  • Bước 3: Kích Lưu để hoàn thành thiết lập.

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h