Phân mềm Quản lý Kế toán: Tài sản ngân hàng

Hướng dẫn sử dụng

(d) Tài khoản ngân hàng

Phần mềm kế toán ERPViet với chức năng tài khoản ngân hàng cho phép cấu hình tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp. Để sử dụng tài khoản ngân hàng khi hạch toán, người dùng thiết lập:

  • Bước 1: Người dùng đi đến menu: Kế toán >> Cấu hình >> Tài khoản ngân hàng

 

  • Bước 2: Kích Tạo để tạo tài khoản ngân hàng mới

 

  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin trên form. Lưu ý các trường có gạch chân đậm là trường dữ liệu bắt buộc nhập:

+Tên tài khoản ngân hàng: Tên ngân hàng

+Mã viết tắt: bút toán của sổ nhật ký này sẽ được đặt tên dựa tên theo chữ bắt đầu của nó

+Tài khoản ngân hàng: Chọn tài khoản đã được cấu hình , hệ thống lấy ra Số tài khoản, tên ngân hàng tương ứng

+Thanh toán doanh thu:

∙ Thủ công: Thanh toán bằng tiền mặt, séc,hoặc thực hiện bất kỳ phương thức thanh toán khác ngoài hệ thống.

∙ Điện tử: thanh toán tự động thông qua tổ chức thanh toán

+Thanh toán chi phí: trả qua tiền mặt hoặc bất kỳ phương thức nào khác bên ngoài hệ thống

+Công ty: Mặc định tên doanh nghiệp

+Tiền tệ: Bỏ trống mặc định VND

+Các sổ phụ ngân hàng

  • Bước 4: Kích Lưu

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để cấu hình tài khoản ngân hàng trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h