Phần mềm quản lý sản xuất Odoo: Lệnh sản xuất

Hướng dẫn sử dụng

(f) Lệnh sản xuất

Phần mềm Quản lý sản xuất cho phép quản lý các lệnh sản xuất từ đơn SO, từ kế hoạch hoặc tạo mới từ lệnh sản xuất.

(i) Tạo mới lệnh sản xuất

Để tạo một lệnh sản xuất bạn thực hiện các thao tác sau:

- Bước 1: Bạn chọn Hoạt động trên danh mục và chọn Lệnh sản xuất

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 08

- Bước 2: Bạn kích chọn Tạo để tạo mới lệnh sản xuất

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 09

Bạn nhập các thông tin:

+ Bạn chọn sản phẩm cần sản xuất ra. Sau khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ tự động hiển thị định mức nguyên liệu cho sản phẩm cần sản xuất. Ví dụ: sản xuất bánh

+ Bạn nhập số lượng sản phẩm cần sản xuất

+ Khi bạn chọn sản phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động lấy ra định mức nguyên liệu và quy trình sản xuất của sản phẩm đã được tạo từ trước

+ Bạn chọn ngày hết hạn sản xuất

​- Bước 2: Lên kế hoạch sản xuất

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, bạn kích chọn Kế hoạch để xác nhận lên kế hoạch sản xuất. Sau khi lên kế hoạch hệ thống sẽ tự động sinh ra các công việc cần phải thực hiện trong quy trình sản xuất tương ứng, cũng như tính toán các thông số phục vụ cho công việc sản xuất

- Bước 3: Bạn kích vào Hoạt động sản xuất để xác nhận sản xuất

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 10

- Bước 4: Kích vào lệnh sản xuất và kích vào Xử lí

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 11

- Bước 5: Bạn có thể nhập số lượng sản phẩm đã được tạo ra và kích chọn Đánh dấu hoàn tất. Khi đó hệ thống đã tiến hành sản xuất ra sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 12

(ii) Lệnh sản xuất từ đơn hàng bán (SO)

Chúng ta sẽ thực hiện một ví dụ như sau: Đơn đặt hàng gồm có 10 viên Gạch 3 vách. Để sản xuất ra một viên gạch cần những thành phần: Mạt tro bay, xi măng. Để sản xuất ra Mạt tro bay cần các nguyên liệu: Mạt đá, tro bay
Vậy để sản xuất ra Gạch 3 vách thì chúng ta cần:

+ Sản xuất Mạt tro bay (Là bán thành phẩm trung gian cần thiết để sản xuất ra gạch)

+ Sản xuất Gạch 3 vách (Là sản phẩm cuối cùng)

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện chi tiết từng bước.

1) Tạo đơn hàng SO

Thực hiện tạo một đơn hàng dự thảo với số lượng là 10 cái.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 13


2) Sản xuất sản phẩm trung gian

- Bước 1: Bạn cần xây dựng định mức nguyên liệu cho sản phẩm trung gian. Ví dụ ở đây là Mạt tro bay

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 14

- Bước 2: Đương nhiên khi xây dựng định mức nguyên liệu cho sản phẩm là Gạch 3 vách thì bạn sẽ phải cần thêm nguyên liệu là Mạt tro bay

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 15

- Bước 3: Bạn cần cấu hình tuyến đường cho sản phẩm. Hệ thống tự động tạo lệnh sản xuất khi xác nhận một đơn đặt hàng, tuy nhiên điều kiện để tạo lệnh sản xuất tự động là bạn sẽ cần phải cấu hình tuyến đường cho sản phẩm cần sản xuất.

Ở ví dụ này sẽ có 2 sản phẩm cần sản xuất: sản phẩm trung gian (Mạt tro bay) và Sản phẩm cuối (Thành phẩm) (Gạch 3 vách). Bạn sẽ cần cấu hình 2 tuyến đường đó là: Sản xuất và Cung ứng theo đơn hàng MTO.
Bạn đi đến Form thông tin sản phẩm và vào mục “Tồn kho”
Cấu hình tuyến đường cho sản phẩm “Gạch 3 vách”

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 16


Cấu hình tuyến đường cho sản phẩm “mạt tro bay”: Chọn tuyến cung ứng đã được định nghĩa sẵn là Kho NVL => Kho NVL mặc dù ‘mạt tro bay’ được sản xuất xong, ta sẽ coi ‘mạt tro bay’ như là 1 nguyên vật liệu để sản xuất ra thành phẩm Gạch 3 vách. Vì vậy sau khi sản xuất xong ‘Mạt tro bay’, ta lại đưa nó về kho Nguyên Vật Liệu

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 17

- Bước 4: Bạn thực hiện xác nhận đơn hàng

Sau khi xác nhận đơn hàng SO, hệ thống sẽ tự động tạo lệnh sản xuất: Sản xuất Mạt tro bay

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 18


Và lệnh sản xuất Gạch 3 vách

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 19

Từ đây bạn có thể xác nhận lệnh và tiến hành sản xuất.

(iii) Lệnh sản xuất từ yêu cầu sản xuất

- Bước 1: Ta sẽ tạo mới 1 yêu cầu sản xuất bằng cách vào Kế hoạch, chọn Kế hoạch sản xuất tổng thể và kích vào Thêm một sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 20

- Bước 2: Bạn chọn 1 sản phẩm cần lên kế hoạch sản xuất sau đó kích Thêm sản phầm

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 21


Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo và thiết lập lệnh sản xuất trên phần mềm quản lý sản xuất chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469