Hướng dẫn sử dụng

(c) Quản lý nhà cung cấp

- Mục đích: Danh mục nhà cung cấp trong phần mềm Mua hàng được sử dụng để xem thông tin nhà cung cấp đã tạo hoặc tạo mới nhà cung cấp.

- Bước 1: Tại màn hình Mua hàng, bạn kích chọn Mua hàng trên danh mục chọn đến nhà cung cấp. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhà cung cấp đã tạo.


Phần mềm Mua hàng - Danh mục

- Bước 2: Kích chọn 1 NCC ta có thể xem thông tin chi tiết của NCC đó

Lưu ý: Trên from của một NCC bạn có thể nhìn thấy được lịch sử hẹn gặp nhà cung cấp, đơn mua hàng, hóa đơn nhà cung cấp, sổ cái… Ngoài ra bạn có thể nhập thông tin bổ sung vào các trường dữ liệu còn trống.

Trong tab Liên lạc và địa chỉ: Cho phép thêm một liên hệ trực tiếp (là một cá nhân) đối với nhà cung cấp là một công ty, để tiện trao đổi và làm việc.


Phần mềm Mua hàng

- Bước 3: Kích vào Tạo để tạo mới NCC trên phần mềm Quản lý Mua hàng

Phần mềm Mua hàng
  • Check vào ô Cá nhân: Nếu nhà cung cấp là một cá nhân

  • Check vào ô Công ty: Nếu nhà cung cấp là một công ty

  • Nhập tên của nhà cung cấp: Đây là trường bắt buộc nhập

  • Nhập các thông tin khác của khách hàng: Địa chỉ, Chức vụ, Điện thoại, Birthday, Fax, Thư điện tử,…

  • Trang web: Nhập trang web của đối tác hoặc công ty

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234