Sử dụng công cụ Thảo luận

Hướng dẫn sử dụng

(e) Sử dụng công cụ Thảo luận

Hệ thống ERPViet cung cấp cho người dùng một công cụ để có thể thảo luận, trao đổi công việc với nhau trên chính hệ thống mà không cần phải sử dụng các mạng xã hội khác. Người dùng có thể tạo các kênh chung để thảo luận nhóm hoặc chat riêng tư với người dùng khác hoặc tạo các kênh riêng tư giới hạn người tham gia.

Để sử dụng tiện ích này, người dùng thao tác như sau:

 • Tại màn hình chính của hệ thống, người dùng kích vào phân hệ Thảo luận.

 • Hệ thống mở màn hình quản lý các cuộc thảo luận và hộp thư đến liên quan đến người dùng đang đăng nhập.

 • Kích vào một cuộc thảo luận để xem được thông tin chi tiết.

  1.1.1. Quản lý kênh thảo luận.

Để tạo và sử dụng các kênh thảo luận chung/riêng, người dùng thao tác như sau:

 • Bước 1: Tại màn hình chính của công cụ Thảo luận, kích vào dấu “+” tại mục KÊNH.

 • Bước 2: Trên màn hình danh sách tại mục KÊNH hiển thị ô trắng, người dùng nhập tên kênh muốn tạo.

  Trong khi nhập tên kênh, hệ thống gợi ý cho người dùng 2 lựa chọn: tạo kênh công khai hoặc kênh riêng tư. Người dùng kích vào lựa chọn theo mục đích của kênh để thực hiện tạo kênh.

Sau khi tạo thành công, trên màn hình sẽ hiển thị như hình:

  Đối với kênh riêng tư, tại tiêu đề kênh sẽ có thêm biểu tượng    để người dùng dễ phân biệt.
 • Bước 3: Thiết lập thông tin kênh.

Người dùng di chuột vào tiêu đề của kênh để hiển thị biểu tượng      tương ứng với hành động sửa, biểu tượng    tương ứng với hành động xóa.

+ Để sửa thông tin của kênh, người dùng kích vào biểu tượng     , hệ thống mở ra màn hình thông tin của kênh.

+ Kích nút SỬA và thực hiện sửa/thiết lập các thông tin cần thiết của kênh (hình ảnh, tính riêng tư, nhóm nhận tin tự động, bộ phận đăng ký tự động, các thành viên thuộc nhóm, người kiểm duyệt nếu có,…) sau đó kích nút LƯU để lưu thông tin và hoàn thành thiết lập.

 • Tip: Thiết lập tính riêng tư của kênh:

+ Đối với kênh riêng tư, người dùng có 2 lựa chọn cho Ai có thể theo dõi các hoạt động của nhóm này? là Chỉ người được mời và Nhóm người dùng được lựa chọn. Nếu chọn 2 lựa chọn này, người dùng phải thêm các thành viên vào nhóm hoặc nhóm người dùng có thẩm quyền thì các người dùng khác mới có thể sử dụng kênh để thảo luận.

+ Đối với kênh công khai, người dùng chọn lựa chọn Mọi người và không cần thêm thành viên vào kênh. 

 • Bước 4: Gia nhập kênh.

Đối với kênh riêng tư, người dùng không cần gia nhập kênh vì kênh sẽ tự hiển thị tại màn hình của người dùng/nhóm người dùng được mời.

Đối với kênh chung, để sử dụng được người dùng cần gia nhập bằng các thao tác:

+ Tại màn hình chính của kênh Thảo luận, kích vào KÊNH.

+ Trên màn hình sẽ hiển thị ra các kênh công khai và tình trạng gia nhập của người dùng đang đăng nhập.

  + Kích nút GIA NHẬP để gia nhập và sử dụng kênh thảo luận. Hoặc kích nút NGHỈ để rời khỏi kênh thảo luận đang gia nhập.
 • Bước 5: Mời người dùng khác tham gia kênh.

+ Người dùng kích chuột vào kênh muốn mời

+ Kích nút MỜI tại màn hình thảo luận chính.

+ Nhập tên, email và kích chọn người dùng muốn mời hoặc chọn trong danh sách mà hệ thống hiển thị ra.

+ Kích nút MỜI tại màn hình nhập người dùng.

  Sau khi mời thành công, các người dùng mới sẽ được thêm vào kênh như hình.

 • Bước 6: Sử dụng kênh để gửi tin nhắn.

+ Người dùng kích chọn vào kênh trong danh sách kênh đang tham gia.

+ Nhập nội dung tin nhắn cần trao đổi.

+ Kích nút GỬI để gửi tin nhắn trao đổi của mình vào kênh.

 • Tip: Người dùng có thể thêm và chọn các biểu tượng hệ thống cung cấp sẵn bằng cách kích vào trong khung chat; hoặc nếu muốn “chộp” ai đó vào cuộc thảo luận của mình, người dùng gõ “@” sau đó gõ tên người muốn nhắc tới; hoặc gõ “#” để liên kết một kênh khác; hoặc bắt đầu tin nhắn bằng “/” để hệ thống gợi ý các lệnh khả dụng; hoặc người dùng cũng có thể đính kèm các tệp tin từ PC của mình khi kích vào biểu tượng .

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h