Phần mềm kế toán: Hệ thống tài khoản

Hướng dẫn sử dụng

(a) Hệ thống tài khoản

Trong phần mềm kế toán ERPViet, Kế toán có thể cấu hình hệ thống tài khoản cho doanh nghiệp.

Chức năng này giúp người dùng quản lý hệ thống tài khoản của doanh nghiệp theo thông tư hiện hành.

Để sử dụng tài khoản kế toán khi hạch toán, người dùng thiết lập:

  • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Cấu hình >> Hệ thống khoản

 

  • Bước 2: Hệ thống các tài khoản hiển thị ra màn hình


1. Tạo tài khoản cho doanh nghiệp

  • Bước 1: Tại màn hình Hệ thống tài khoản, chọn Tạo để mở màn hình tạo mới

 

  • Bước 2: Người dùng nhập thông tin theo form tạo mới. Lưu ý các trường có gạch chân đậm là trường dữ liệu bắt buộc nhập:

 

+Mã: Mã tài khoản kế toán của Bộ tài chính

+Tên: Tên tài khoản tương ứng mã BTC

+Loại: Tính chất của tài khoản

+Các loại thuế mặc định

+Tag

+Nhóm

+Trạng thái

+Hạch toán bắt buộc gắn bộ phận chịu chi phí

+Hạch toán bắt buộc gắn khoản mục chi phí

+Hạch toán bắt buộc gắn sản phẩm

+Hạch toan bắt buộc gắn đối tượng

+Công  ty: Mặc định tên doanh nghiệp

+Đơn vị tiền tệ tài khoản: bỏ trống mặc định VND, buộc tất cả các giao dịch của tài khoản này phải sử dụng tiền tệ của tài khoản

+Cho phép đối soát: Đánh dấu ô này nếu  tài khoản cho phép khớp /đối chiếu các hóa đơn  và thanh toán

+Không nhận

  • Bước 3: Kích Lưu


Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để cấu hình hệ thống tài khoản trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h