(d) Hợp đồng mua hàng

Hướng dẫn sử dụng

(d) Hợp đồng mua hàng

Để quản lý và khởi tạo hợp đồng mua hàng với các nhà cung cấp, người dùng thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Truy cập đường dẫn Mua hàng >> Đơn hàng >> Hợp đồng mua hàng để hiển thị danh sách tất cả hợp đồng đang quản lý.

  • Bước 2: Kích TẠO để mở form tạo hợp đồng mua hàng.

  • Bước 3: Nhập các thông tin hợp đồng:

+ Số hợp đồng.

+ Nhà cung cấp ký hợp đồng.

+ Loại hợp đồng: người dùng chọn một trong 2 loại hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế.

+ Thời gian hiệu lực.

+ Tiền tệ.

+ Điều khoản giao hàng.

+ Điều khoản thanh toán.

+ Đối với loại hợp đồng là hợp đồng nguyên tắc, người dùng sẽ cần nhập các thông tin về chính sách giá được áp dụng: bản mẫu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, giá, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

 

+ Đối với loại hợp đồng là hợp đồng kinh tế, người dùng cần nhập các thông tin về chi tiết hàng hóa: sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế và hệ thống sẽ tính ra tổng giá trị của hợp đồng.

  • Bước 4: Kích nút LƯU để lưu hợp đồng ở trạng thái Nháp.

  • Bước 5: Kích nút HIỆU LỰC để kích hoạt hợp đồng và chuyển trạng thái của hợp đồng sang Hiệu lực.


 

  • Tip: Sau khi hợp đồng mua hàng được kích hoạt, người dùng có thể thực hiện các thao tác tương ứng với các nút đang hiển thị trên màn hình:

  • Nếu hợp đồng đã hết hạn sử dụng, người dùng kích HẾT HẠN >> hợp đồng chuyển sang trạng thái Hết hạn và chính sách giá sẽ không được áp dụng nữa.

  • Nếu vì một lý do nào đó cần hủy hợp đồng, người dùng kích HỦY >> hợp đồng chuyển sang trạng thái Hủy và người dùng vẫn có thể chuyển hợp đồng về Nháp và thực hiện điều chỉnh lại.

  • Kích TẠO ĐƠN HÀNG để tạo đơn hàng mua hàng từ nhà cung cấp theo hợp đồng đã ký.

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h