(e) Lập đơn mua hàng

Hướng dẫn sử dụng

(e) Lập đơn mua hàng

Hệ thống ERPViet cung cấp cho người dùng nhiều cách để có thể tạo được đơn mua hàng với nhà cung cấp như đơn hàng từ kế hoạch mua hàng, từ hợp đồng mua hàng, từ yêu cầu báo giá hoặc tạo trực tiếp đơn hàng.

1.5.1. Lập đơn mua hàng từ kế hoạch mua hàng

Để sử dụng cách này, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Đi đến menu Mua hàng >> Đơn hàng >> Kế hoạch mua hàng >> chọn kế hoạch ở trạng thái Đã duyệt >> kích nút TẠO ĐƠN.

 
  • Bước 2: Hệ thống sẽ mở màn hình tạo mới đơn hàng, trong đó: 

+ Gắn kế hoạch đang thao tác vào đơn hàng.

+ Tự lấy ra thông tin sản phẩm có trong kế hoạch để đưa vào thông tin sản phẩm của đơn hàng. Tại đây người dùng vẫn có thể sửa các thông tin đơn hàng nếu muốn.

 

  • Bước 3: Kích nút LƯU để lưu đơn hàng ở trạng thái Y/C báo giá.

1.5.2. Lập đơn mua hàng từ hợp đồng mua hàng

Để sử dụng cách này, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Đi đến menu Mua hàng >> Đơn hàng >> Hợp đồng mua hàng >> chọn hợp đồng ở trạng thái Hiệu lực >> kích nút TẠO ĐƠN HÀNG.

  • Bước 2: Hệ thống sẽ mở màn hình tạo mới đơn hàng, trong đó: 

+ Gắn hợp đồng đang thao tác vào đơn hàng.

+ Tự lấy ra thông tin sản phẩm có trong hợp đồng để đưa vào thông tin sản phẩm của đơn hàng. Tại đây người dùng vẫn có thể sửa các thông tin đơn hàng nếu muốn.

  • Bước 3: Kích nút LƯU để lưu đơn hàng ở trạng thái Y/C báo giá.

1.5.3. Lập đơn mua hàng từ menu Đơn mua hàng

Để sử dụng cách này, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Người dùng đi đến menu: Mua hàng >> Đơn hàng >> Đơn mua hàng.

  • Bước 2: Kích TẠO để mở form thông tin và nhập các thông tin đơn hàng:

+ Chọn nhà cung cấp: Sau khi chọn nhà cung cấp hệ thống mặc định hiển thị loại tiền tệ của nhà cung cấp đã chọn, từ đó hệ thống sẽ lấy giá của sản phẩm theo chính sách giá đã được cấu hình trong Bảng giá của NCC (có thể thay đổi giá).

+ Nhập mã nhà cung cấp.

+ Ngày đặt hàng: hệ thống đang mặc định ngày tạo đơn hàng. Có thể sửa lại ngày đặt hàng.

+ Nhập tài liệu gốc để tham chiếu đến đơn hàng (nếu có).

+ Chọn hợp đồng mua hàng ứng với NCC nếu muốn tạo đơn hàng theo chính sách của hợp đồng đã ký.

+ Chọn kế hoạch mua hàng ứng nếu muốn tạo đơn hàng theo kế hoạch đã lập.

+ Tiền tệ: tự lấy theo NCC nhưng người dùng vẫn có thể chọn loại tiền tệ khác. Khi chọn tiền tệ hệ thống sẽ tự động hiển thị tỷ giá tại thời điểm đặt hàng.

+ Tích vào thông tin Là nhập khẩu nếu đơn hàng là nhập khẩu từ NCC nước ngoài. Không tích nếu là đơn hàng mua từ NCC nội địa. Hệ thống sẽ để mặc định là không tích.

+ Tab Sản phẩm: Kích Thêm một dòng để thêm thông tin sản phẩm vào đơn mua hàng: sản phẩm, số lượng sản phẩm, đơn vị tính và đơn giá.

+ Kích vào tab Thông tin khác, nhập các thông tin ngày nhận, giao hàng đến (kho nhận hàng), điều khoản thương mại quốc tế (nếu có), đại diện mua hàng, các điều khoản thanh toán, vị thế tài chính (nếu có).

  • Bước 3: Kích nút LƯU để lưu đơn hàng ở trạng thái Y/C báo giá.


 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h