Phần mềm ERP: Công cụ lịch làm việc

Hướng dẫn sử dụng

(f) Sử dụng công cụ Lịch làm việc

Hệ thống ERPViet cung cấp cho người dùng một công cụ để quản lý các lịch làm việc, sắp xếp lịch hẹn (với đối tác, nội bộ,…), cuộc họp và hỗ trợ nhắc lịch khi tới giờ. 

1. Quản lý lịch.

Để quản lý lịch làm việc của mình, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình chính của hệ thống, người dùng kích vào phân hệ Lịch.

  Hệ thống mở màn hình quản lý lịch làm việc dưới dạng lịch, với bộ lọc mặc định [Tôi] là lịch của người dùng đang đăng nhập và xem theo tuần.

Để xem được các lịch họp của người dùng khác, kích chọn vào ô Lịch của mọi người.

  Người dùng cũng có thể thay đổi kiểu xem theo ngày, tháng bằng cách kích vào tên các bộ lọc tương ứng.

 

Hoặc xem tiến hoặc lùi lịch bằng cách kích vào các biểu tượng - lùi, - tiến.

Hoặc xem các lịch làm việc theo dạng danh sách bằng cách kích vào biểu tượng .

  • Bước 2: Kích vào một lịch làm việc để xem chi tiết.

  • Tại đây người dùng có thể sửa hoặc xóa hoặc thay đổi trạng thái của lịch.

+ Kích SỬA để mở màn hình sửa thông tin lịch làm việc. Người dùng được phép sửa tất cả thông tin của lịch.

+ Kích XÓA để xóa lịch làm việc. Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng chắc chắn về thao tác của mình. Nếu muốn tiếp tục hành động xóa, kích ĐỒNG Ý. 

+ Khi muốn thay đổi trạng thái của lịch làm việc, người dùng kích vào ô ĐƯỢC CHẤP THUẬN và chọn sang trạng thái mong muốn.

  2. Tạo mới lịch.

Để tạo mới một lịch hẹn/lịch làm việc, ERPViet cung cấp cho người dùng 2 cách để thao tác:

Cách 1: Tạo từ màn hình xem theo dạng lịch:

  • Bước 1:  Người dùng kích và di chuột vào khoảng thời gian sẽ diễn ra lịch hẹn hoặc kích vào giờ sẽ bắt đầu lịch hẹn.

  • Bước 2: Hệ thống mở màn hình tạo mới lịch ở dạng tóm lược và người dùng cần nhập tên hoặc tóm tắt lịch hẹn vào ô thông tin.

  • Bước 3: Kích nút SỬA để mở màn hình chi tiết lịch. Lúc này, người dùng có thể nhập thêm các thông tin khác liên quan đến lịch đang tạo.

  + Để thêm những thành viên khác cùng tham gia lịch hẹn, người dùng kích vào ô trống tại thông tin Người tham dự, tìm kiếm và chọn người dùng mong muốn.

+ Thời gian Bắt đầu vàoThời lượng sẽ tự hiển thị theo khoảng thời gian người dùng đã chọn tại bước 1. Ở đây người dùng có thể điều chỉnh lại nếu cần. Nếu sự kiện/lịch diễn ra cả ngày, người dùng kích chọn vào ô Cả ngày. Lúc này, thời lượng lịch làm việc sẽ tính theo ngày thay vì tính theo giờ.

  +  Tại thông tin Nhắc nhở, người dùng có thể thêm các lựa chọn nhắc nhở để hệ thống tự động gửi thông báo nhắc lịch qua hệ thống hoặc qua mail cho các thành viên có tên tham dự lịch. Việc thiết lập nhắc nhở này được phép chọn nhiều hành động khác nhau.

  • Bước 4: Kích nút LƯU để lưu thông tin lịch vừa tạo.

Cách 2: Tạo từ màn hình xem theo dạng danh sách:

  • Bước 1:  Người dùng kích vào nút TẠO.

  • Bước 2: Hệ thống mở màn hình tạo mới lịch làm việc. Người dùng thực hiện nhập các thông tin của lịch hẹn tương tự như đã trình bày tại cách 1.

  • Bước 3: Kích nút LƯU để lưu lại thông tin lịch vừa tạo.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h