(q) Báo cáo tài chính

Hướng dẫn sử dụng

(q) Báo cáo tài chính

1. Thiết lập báo cáo tài chính.

Khi cài đặt hệ thống, ERPViet sẽ cung cấp sẵn cho người dùng một số báo cáo tài chính theo cần thiết, được cấu hình chuẩn theo thông tư 200, để quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nếu có sự thay đổi về cách tính toán báo cáo, người dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh. Để làm được điều này, người dùng cần có hiểu biết về kế toán và được phân quyền thiết lập báo cáo trên hệ thống. Các thao tác thực hiện như sau:

 • Bước 1: Truy cập đường dẫn Kế toán >> Thiết lập >> Quản lý >> Báo cáo tài chính >> màn hình hiển thị các báo cáo tài chính đang được cấu hình sẵn trên hệ thống.

 • Bước 2: Kích vào báo cáo muốn điều chỉnh để mở form thông tin của báo cáo.

 • Bước 3: Kích nút SỬA và thực hiện sửa công thức cần sửa.

 • Bước 4: Kích LƯU để lưu lại điều chỉnh sau đó F5 trình duyệt và quay lại xuất lại báo cáo để kiểm tra.

Ngoài ra, nếu phát sinh báo cáo mới người dùng cũng có thể chủ động thiết lập báo cáo bằng cách:

 • Kích vào nút TẠO tại màn hình danh sách báo cáo.

 • Nhập các thông tin cấu hình báo cáo.

 • Nhập các công thức tính báo cáo: hệ thống cho phép người dùng cấu hình công thức theo nhiều tầng, một công thức cha có thể là tổng của nhiều công thức con.

 • Kích LƯU để lưu báo cáo. Sau khi tạo và thiết lập xong, báo cáo sẽ được hiển thị tại menu Kế toán >> Báo cáo.

2. Xem và xuất báo cáo tài chính.

Để xem và xuất/tải các báo cáo tài chính về PC của người dùng cần thực hiện các thao tác sau:

 • Truy cập đường dẫn Kế toán >> Báo cáo >> chọn báo cáo muốn xem và xuất trong danh mục báo cáo hiển thị.

 • Với mỗi loại báo cáo khác nhau, hệ thống sẽ có các cách hiển thị khác nhau:

 • Với báo cáo có thể cấu hình trong mục Báo cáo tài chính: 

+ Ví dụ xem báo cáo bảng cân đối kế toán (B01-DN): sau khi kích vào báo cáo, hệ thống sẽ hiển thị báo cáo như hình:

Tại màn hình này, người dùng có thể sử dụng các bộ lọc và các tùy chọn để xem báo cáo theo các điều kiện khác nhau.

+ Kích nút XEM TRƯỚC để xem báo cáo theo chuẩn thông tư.

+ Kích nút XUẤT EXCEL để tải báo cáo về PC của người dùng. Nếu dữ liệu báo cáo tại thời điểm kích xem báo cáo và thời điểm xuất đã khác nhau, người dùng có thể làm mới dữ liệu báo cáo bằng cách kích vào nút TẢI LẠI trên màn hình.

 • Với các báo cáo không cấu hình được:

+ Ví dụ báo cáo Bảng cân đối phát sinh, sau khi được kích chọn, màn hình sẽ hiển thị như hình:

+ Lúc này người dùng thực hiện nhập các điều kiện lọc cho báo cáo như từ ngày đến ngày sau đó kích nút BÁO CÁO để hiển thị kết quả tương ứng.

+ Kích nút XUẤT EXCEL để tải báo cáo về PC của người dùng. Nếu dữ liệu báo cáo tại thời điểm kích xem báo cáo và thời điểm xuất đã khác nhau, người dùng cũng có thể làm mới dữ liệu báo cáo bằng cách kích vào nút LÀM MỚI trên màn hình.

 

 


 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h