Phần mềm sản xuất Odoo: Kế hoạch sản xuất

Hướng dẫn sử dụng

(f) Kế hoạch sản xuất tổng thể

Cách sử dụng chức năng kế hoạch sản xuất trên phần mềm sản xuất ERPVIET

Kế hoạch sản xuất tổng thể của ERPViet cho phép người dùng có thể thiết lập kế hoạch sản xuất theo hoạt động sản xuất đặc thù của từng doanh nghiệp để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh và tránh việc thiếu hàng làm chậm chễ quá trình kinh doanh. Một kế hoạch sản xuất cho phép người dùng cấu hình được số lượng sản xuất theo ngày, theo năm, theo tháng với năng lực sản xuất đã được định nghĩa trong từng quy trình sản xuất.

Các thao tác để sử dụng kế hoạch sản xuất:

  • Truy cập danh mục Sản xuất >> Kế hoạch >> Kế hoạch sản xuất tổng thể. Lúc này tất cả kế hoạch đã được lập sẽ được hiển thị theo chu kỳ và khoảng thời gian hiển thị đã thiết lập.

Ví dụ với các kế hoạch ở hình minh họa trên, hệ thống đang được thiết lập chu kỳ lập kế hoạch là “hàng ngày” và khoảng thời gian hiển thị là 60 ngày.

  • Tại màn hình này, người dùng cần lưu ý các thông tin sau:

+ Thông số kế hoạch: khi kích vào trường thông tin này, trên màn hình sẽ hiển thị các thông số liên quan đến việc tính toán kế hoạch bao gồm: số lượng tồn kho an toàn, số lượng (sản xuất) tối thiểu và số lượng (sản xuất) tối đa.

+ Dự báo tồn kho đầu kỳ: số lượng tồn kho dự báo của thành phẩm, số lượng này đã trừ đi số lượng sản phẩm đang được “xí phần” tại các đơn hàng chờ xuất kho. Thông tin này do hệ thống tự tính toán

+ Dự báo nhu cầu: số lượng sản phẩm được dự báo sẽ xuất đi. Thông tin này sẽ do người dùng nhập dựa vào các đơn đặt hàng đang hoặc sắp có.

+ Số lượng bổ sung: số lượng sản phẩm cần sản xuất. Thông tin này hệ thống sẽ tự tính toán dựa vào dự báo nhu cầu mà người dùng nhập và số lượng tối thiểu/tối đa đã được cấu hình trong thông số kế hoạch tương ứng. Người dùng cũng có thể nhập lại số lượng này.

+ Tồn kho dự kiến = Dự báo tồn kho đầu kỳ - Dự báo nhu cầu + Số lượng bổ sung.

Các thao tác để tạo mới kế hoạch sản xuất:

  • Bước 1: Tại màn hình danh sách kế hoạch kích nút THÊM MỘT SẢN PHẨM để mở màn hình cấu hình thông số sản xuất.

  • Bước 2: Nhập các thông tin:

+ Sản phẩm.

+ Kho sản xuất.

+ Số lượng tồn kho an toàn.

+ Số lượng (sản xuất) tối thiểu.

+ Số lượng (sản xuất) tối đa.

  • Bước 3: Kích LƯU để lưu thông số và lúc này hệ thống sẽ hiển thị kế hoạch này trong danh sách kế hoạch.

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để lập kế hoạch sản xuất trên phần mềm quản lý sản xuất chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h