Phần mềm sản xuất Odoo: Kế hoạch sản xuất

Hướng dẫn sử dụng

(h) Kế hoạch sản xuất

Cách sử dụng chức năng kế hoạch sản xuất trên phần mềm sản xuất Odoo:

- Kế hoạch sản xuất cho phép người dùng đưa ra kế hoạch sản xuất theo ngày, tuần hoặc tháng để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh. Tránh việc thiếu hàng làm chậm chễ quá trình kinh doanh
- Một kế hoạch sản xuất cho phép người dùng cấu hình được số lượng sản xuất theo ngày theo năm theo tháng với năng lực sản xuất đã được định nghĩa trong từng quy trình sản xuất
- Bạn click vào Kế hoạch => chọn đến menu Kế hoạch sản xuất tổng thể

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 22

 Sau đó vào giao diện chính click thêm một sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 23

Lúc này hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 23

Chọn sản phẩm và click Thêm một sản phẩm để thêm một sản phẩm vào lập kế hoạch.

Lúc này hệ thống hiển thị thông tin kế hoạch cho sản phẩm mình đã được chọn

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 25

Lưu ý: đối với sự lưa chọn chu kỳ: Cho phép kế hoạch được tạo sẽ được chạy hằng ngày, hoặc hàng tuần, hoặc hàng tháng => thì sau ngày hoặc tuần hoặc tháng mà bạn lựa chọn, hệ thống sẽ tự động sinh lệnh sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 26

Việc đặt min-max cho sản phẩm, dựa vào số lượng min và max, và năng lực sản xuất hệ thống sẽ tự động sinh số lượng cần sản xuất lớn hơn min và số lượng tối đa để cần phải xuất trong tháng này. Đồng thời tính toán số sản phẩm sản xuất trong các tháng sau. Sau khi đạt số lượng max, hệ thống sẽ tự động sinh lệnh sản xuất cho theo min.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 27

Dựa vào dự báo nhu cầu và mục tiêu dự báo hệ thống sẽ sửa lệnh sản xuất lớn hơn số lượng cung cấp tối thiểu và bằng số lượng nhu cầu + dự báo
Sau đó hệ thống sẽ tính toán số lượng cần sản xuất trong các tháng tiếp theo, bạn có thể sửa lại để cập nhật thêm số lượng cần sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 28

Lúc này click áp dụng và chạy các ô xanh lá: Hệ thống sẽ tự động sinh lệnh sản xuất theo số lượng đã nhập.

Lưu ý : Nếu tồn kho đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp hệ thống sẽ tự động không sinh lệnh sản xuất

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để lập kế hoạch sản xuất trên phần mềm quản lý sản xuất chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469