Phần mềm Quản lý sản xuất Odoo

Hướng dẫn sử dụng

(a) Tổng quát

Phần mềm sản xuất Odoo và các sơ đồ tổng quát

(i) Sơ đồ tổng quan sản xuất

Hướng dẫn sử dụng Odoo quản lý sản xuất

(ii) Quy trình sản xuất từ lệnh sản xuất
 

Hướng dẫn sử dụng Odoo quản lý sản xuất

(iii) Quy trình sản xuất từ đơn hàng
 

Hướng dẫn sử dụng Odoo quản lý sản xuất

(iv) Quy trình sản xuất từ kế hoạch sản xuất
 

Hướng dẫn sử dụng Odoo quản lý sản xuất

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469