(a) Thiết lập quy trình tuyển dụng

Hướng dẫn sử dụng

(a) Thiết lập quy trình tuyển dụng

ERPViet cung cấp cho người dùng ứng dụng Tuyển dụng phục vụ nhu cầu số hóa công tác tuyển dụng nhân sự từ khâu tìm kiếm ứng viên, liên hệ phỏng vấn đến khi ký kết hợp đồng và bắt đầu làm việc.

Để thiết lập quy trình tuyển dụng, người dùng truy cập: Tuyển dụng – Cấu hình – Thiết lập

thiết lập

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h