(l) Công cụ nhắc lịch/hoạt động

Hướng dẫn sử dụng

(l) Công cụ nhắc lịch/hoạt động

Ngoài công cụ thông báo đã trình bày tại nội dung trước đó, ERPViet cũng cung cấp cho người dùng 1 công cụ nhắc lịch/hoạt động khác. Công cụ này có thể ví như một trợ lý nhỏ có mục đích nhắc lịch với các công việc hay hoạt động đã quán hạn (bị trễ) nhưng chưa được thực hiện, hoặc công việc trong ngày, hoặc sẽ cần thực hiện trong tương lai. Người dùng có thể dùng công cụ này tại tất cả tính năng trên hệ thống.

Để sử dụng công cụ này, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình chính của hệ thống, kích vào biểu tượng để hiển thị tất cả hoạt động/công việc đang bị trễ hoặc sẽ diễn ra trong tương lai.

  • Bước 2: Kích vào từng mục để biết công việc mình cần phải làm: như một lịch hẹn chăm sóc khách hàng,  một đơn nhập kho cần thực hiện, một đơn hàng cần xác nhận, một hoạt động sản xuất v.vv….

Ngoài ra, người dùng cũng có thể dùng công cụ này để yêu cầu cung cấp tài liệu từ một người dùng khác. Để sử dụng tiện tích này, người dùng kích vào biểu tượng sau đó kích chọn Yêu cầu tài liệu.

  • Hệ thống mở màn hình yêu cầu để người dùng thực hiện nhập các thông tin liên quan đến tài liệu đang cần: tên tài liệu, người phụ trách tài liệu, thư mục lưu tài liệu, ngày đáo hạn, nội dung ghi chú,…

  • Sau khi nhập đủ thông tin, người dùng kích nút YÊU CẦU để lưu thông tin và gửi yêu cầu này đến người phụ trách.

  • Tại màn hình nhắc việc của người phụ trách sẽ hiển thị thêm công việc về tài liệu vừa được yêu cầu. Và người phụ trách cũng có thể truy cập vào công việc để xử lý chúng từ nhắc nhở này.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h