(h)Bộ phận chi phí

Hướng dẫn sử dụng

(h)Bộ phận chi phí

Để khai báo Bộ phận chịu chi phí trên ERPViet, người dùng thiết lập :

  • Bước 1: Người dùng đi đến Menu Kế toán >> Cấu hình >> Bộ phận chi phí

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới Bộ phận chi phí

  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin theo form. Lưu ý các trường có gạch chân đậm là trường dữ liệu bắt buộc nhập

+Bộ phận chi phí: Tên bộ phận chịu chi phí

+Mã phiếu: Mã Bộ phận

+Khách hàng

+Nhóm

+Công ty: mặc định tên doanh nghiệp

+Tiền tệ: mặc định : VND

  • Bước 4: Kích Lưu

​​​​​​​Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để cấu hình bộ phận chi phí trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h