(c) Phê duyệt yêu cầu xin nghỉ

Hướng dẫn sử dụng

(c) Phê duyệt yêu cầu xin nghỉ

i. Trường hợp cấu hình loại nghỉ phép , tại mục Xác nhậnKhông xác nhận.

np8

Nhân viên tạo yêu cầu nghỉ phép , chọn Loại nghỉ phép là loại nghỉ không cần xác nhận theo cấu hình.

np9

 

Hệ thống tự động chuyển trạng thái yêu cầu xin nghỉ sang Đã phê duyệt.

np10

Để xem yêu cầu xin nghỉ, người dùng truy cập danh mục Nghỉ phép – Người quản lý – Tất cả – Nghỉ phép – chọn Yêu cầu xin nghỉ.

np10_1

ii. Trường hợp cấu hình loại nghỉ phép , tại mục Xác nhận Ghi nhận thời gian nghỉ  hoặc Trưởng nhóm.

np11

Nhân viên tạo yêu cầu nghỉ phép, chọn Loại nghỉ phépNghỉ bệnh.

np12

Trưởng nhóm phê duyệt

  • Bước 1: Truy cập Nghỉ phép >> Người quản lý >> Tất cả >> Nghỉ phép hoặc Nghỉ phép >> Người quản lý >> Chờ duyệt >> Nghỉ phép, chọn Yêu cầu xin nghỉ ở trạng thái Chờ duyệt .

np14

  • Bước 2: Trưởng nhóm Duyệt hoặc Từ chối

+ Trường hợp 1: Duyệt yêu cầu xin nghỉ: Trưởng nhóm kích nút Duyệt. Hệ thống chuyển trạng thái Chờ duyệt >> Đã phê duyệt.

np15

+ Trường hợp 2: Từ chối yêu cầu xin nghỉ: Trưởng nhóm kích nút Từ chối. Hệ thống chuyển trạng thái Chờ duyệt >> Bị từ chối.

np16

 

iii. Trường hợp cấu hình loại nghỉ phép , tại mục Xác nhậnTrưởng nhóm duyệt ngày nghỉ.

Hệ thống hiển thị mục Người phụ trách là bộ phận duyệt lần 2.

np17

Nhân viên tạo Yêu cầu nghỉ phép, chọn Loại nghỉ phép Nghỉ có lương.

np18

 

Trưởng nhóm phê duyệt hoặc từ chối

  • Bước 1: Truy cập Nghỉ phép >> Người quản lý >> Chờ duyệt >> Nghỉ phép hoặc Nghỉ phép >> Người quản lý >> Chờ duyệt >> Nghỉ phép, chọn Yêu cầu xin nghỉ ở trạng thái Chờ duyệt.

np19

 

  • Bước 2: Trưởng nhóm Duyệt hoặc Từ chối

+ Trường hợp 1: Duyệt yêu cầu xin nghỉ: Trưởng nhóm kích nút Duyệt. Hệ thống chuyển trạng thái Chờ duyệt >> Chấp thuận lần 2.

np20

Người phụ trách đã được cấu hình trong Loại nghỉ phép có nhiệm vụ Xác nhận Yêu cầu xin nghỉ nếu đồng ý. Kích Xác nhận để phê duyệt. Hệ thống chuyển trạng thái yêu cầu sang Đã phê duyệt.

np21

 

+ Trường hợp 2: Từ chối yêu cầu xin nghỉ: Trưởng nhóm kích nút Từ chối. Hệ thống chuyển trạng thái Chờ duyệt >> Bị từ chối và yêu cầu sẽ không được gửi duyệt đến Người phụ trách.

+ Tương tự, trường hợp yêu cầu xin nghỉ được Duyệt bởi Trưởng nhóm, nhưng khi chuyển yêu cầu đến Người quản lý bị Từ chối. Yêu cầu sẽ chuyển sang trạng thái Bị từ chối.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h