Phần mềm kế toán Odoo: Định khoản

Hướng dẫn sử dụng

(f) Định khoản

(i) Khái niệm

Định khoản kế toán là cách xác định ghi chép số tiền của Nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh vào bên nợ, bên có của tài khoản kế toán phát sinh.

(ii) Nguyên tắc trong định khoản kế toán

Phải xác định tài khoản nợ trước, tài khoản có sau, không được gộp các định khoản đơn giản thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra, đối chiếu mà phân tích rõ ràng của KT.

Ví dụ: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

  • Nợ: TK 111
  • Có: TK 112
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469