Phần mềm kế toán Odoo: Định khoản

Hướng dẫn sử dụng

(j) Định khoản

(i) Khái niệm

Định khoản kế toán là cách xác định ghi chép số tiền của Nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh vào bên nợ, bên có của tài khoản kế toán phát sinh.

(ii) Nguyên tắc trong định khoản kế toán

Phải xác định tài khoản nợ trước, tài khoản có sau, không được gộp các định khoản đơn giản thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra, đối chiếu mà phân tích rõ ràng của KT.

Ví dụ: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

  • Nợ: TK 111

Có: TK 112

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h