Hướng dẫn sử dụng

(f) Định khoản

(i) Khái niệm

Định khoản kế toán là cách xác định ghi chép số tiền của Nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh vào bên nợ, bên có của tài khoản kế toán phát sinh.

(ii) Nguyên tắc trong định khoản kế toán

Phải xác định tài khoản nợ trước, tài khoản có sau, không được gộp các định khoản đơn giản thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra, đối chiếu mà phân tích rõ ràng của KT.

Ví dụ: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

  • Nợ: TK 111
  • Có: TK 112
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234