Bảng giá sản phẩm trong phần mềm bán hàng

Hướng dẫn sử dụng

(c) Bảng giá sản phẩm
1. Mục đích: Đối với hoạt động mua bán hàng, quản lý bản giá cho từng khách hàng hay nhà cung cấp vào từng thời điểm, đối với từng sản phẩm là việc cần thiết. Hệ thống cho phép thiết lập bảng giá mua/bán cho từng đối tác khác nhau đối với một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau.
2. Hệ thống cung cấp hai bảng giá:
Bảng giá mua: Sử dụng cho hoạt động mua hàng
Bảng giá bán: Sử sụng cho hoạt động bán hàng
3. Tạo bảng giá bán:
Bước 1: Kích vào “Sản phẩm” / Bảng giá. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách bảng giá đã tạo

Phần mềm bán hàng
- Bước 2: Kích vào Tạo để tạo mới bảng giá.
  • Chính sách chiết khấu:
      + Khi click “Chiết khấu được bao gồm trong giá” => Sẽ hiển thị giá bán sản phẩm trong đơn hàng là giá đã được chiết khấu
      + Khi click “Hiển thị giá niêm yết & chiết khấu cho khách hàng”: Cho phép hiển thị giá bán của sản phẩm và các chiết khấu nếu có trong đơn hàng
  • Khi click “Thêm một dòng”: Hệ thống sẽ hiển thị form cấu hình bảng giá
Phần mềm bán hàng
 

Khi tạo bảng giá bạn cần lưu ý các thông tin trên màn hình:
  + Các trường trên được áp dụng cho quy tắc tính giá:

  • Toàn cục: Quy tắc tính giá sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm: Quy tắc tính giá sẽ áp dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm
  • ­­­Sản phẩm: Quy tắc tính giá áp dụng cho sản phẩm được chỉ định
 + Số lượng tối thiểu: Số lượng bán tối thiểu mà quy tắc này áp dụng. Nghĩa là quy tắc này sẽ được tính toán khi số lượng sản phẩm trên báo giá sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu
 + Ngày bắt đầu, ngày kết thúc: Bảng giá sẽ áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày đến ngày nếu bạn chọn 2 trường này.
 + Hệ thống cung cấp ba quy tắc tính giá:
  • Giá cố định
  • Phần trăm (Chiết khấu)
  • Công thức: Quy tắc tính giá sẽ dựa trên, có 3 lựa chọn: giá niêm yết ( Thông tin bảng giá niêm yết trên form sản phẩm), Chi phí (dựa vào giá là chi phí trên form sản phẩm), Bảng giá khác (quy tắc tính toán dựa trên một bảng giá khác) và tính toán giá bán theo công thức: Giá cơ bản(Theo trường dựa trên) – Chiết khấu + Số tiền cố định mà bạn cộng thêm hoặc trừ đi (nếu trừ đi thì nhập số âm)

 

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469