Bảng giá sản phẩm trong phần mềm bán hàng

Hướng dẫn sử dụng

(c) Quản lý hợp đồng bán hàng
Chức năng này giúp người dùng quản lý được các hợp đồng bán hàng giữa doanh nghiệp và KH. Từ đó giúp lên đơn bán hàng chính xác hơn. Để tạo hợp đồng bán hàng, người dùng thao tác như sau:
  • Bước 1: Người dùng chọn menu Bán hàng >> Các hoạt động >> Hợp đồng nguyên tắc >> Tạo để mở màn hình thông tin hợp đồng.

  • Bước 2: Người dùng nhập thông tin hợp đồng. Lưu ý, những trường thông tin có gạch chân đậm là trường bắt buộc nhập, bao gồm:

+ Số hợp đồng.

+ Bảng giá áp dụng.

+ Điều khoản giao hàng.

+ Điều khoản thanh toán.

+ Khách hàng.

+ Thời gian hiệu lực.

+ Tiền tệ.

+ Mô tả.

+ Tệp đính kèm.

  •  ​​​Bước 3: Kích nút Lưu để lưu hợp đồng ở trạng thái Nháp.
  •  Bước 4: Kích hoạt hợp đồng bằng cách kích vào nút Hiệu Lực.

Lúc này hợp đồng sẽ chuyển sang trạng thái Hiệu lực.

Và người dùng có thể thực hiện thêm các thao tác sau:

+ Hết hạn: trường hợp hợp đồng bán hàng hết hiệu lực, người dùng kích Hết hạn để huỷ hiệu lực của hợp đồng này và chuyển trạng thái hợp đồng sang Hết hạn.

+ Huỷ: trường hợp muốn hủy hợp đồng, người dùng kích Huỷ để chuyển trạng thái hợp đồng sang Hủy.

+ Trở về nháp: trường hợp hợp đồng có thông tin sai cần điều chỉnh, người dùng kích Trở về nháp sau đó chỉnh sửa thông tin và kích hoạt lại hợp đồng.

• Bước 5: Áp dụng hợp đồng nguyên tắc khi bán hàng cho khách hàng.

Tại đơn bán hàng, khi người dùng tạo đơn hàng và chọn KH, hệ thống tự động lấy ra hợp đồng nguyên tắc của KH và giá của sản phẩm trên đơn sẽ lấy theo giá của bảng giá trên hợp đồng.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h