Phần mềm nhân viên

Hướng dẫn sử dụng

(c) Nhân viên

Phần mềm nhân viên cho phép tạo mới nhân viên cho công ty.

- Bước 1: Để tạo mới nhân viên, bạn kích vào “Nhân viên”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhân viên đã được tạo.

Chức năng ứng dụng quản lý nhân sự odoo

- Bước 2: Kích “Tạo”, hệ thống hiển thị form nhập thông tin nhân viên

Chức năng ứng dụng quản lý nhân sự odoo
 

Tại đây bạn cần lưu ý các trường:

  • Tên nhân viên: Bắt buộc nhập
  • Nhập thông tin của nhân viên: Địa chỉ làm việc, địa điểm làm việc, email, di động, ...
  • Đối với nhân viên sử dụng phần mềm và có tài khoản đăng nhập phần mềm thì bạn vào tab ‘Thiết lập nhân lực’ để gắn tài khoản đăng nhập vào nhân viên. Bằng cách bạn chọn TK dùng liên kết
- Bước 3: Kích “Lưu” để hoàn thành thao tác tạo mới nhân viên

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo và quản lý nhân viên trên phần mềm quản lý nhân sự chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan