Phần mềm nhân viên

Hướng dẫn sử dụng

(c) Nhân viên

Các thông tin nhân viên được cập nhật và quản lý theo từng hồ sơ cụ thể. Ứng dụng ERPViet Nhân viên đã tích hợp nhiều chức năng quan trọng, đảm bảo công tác quản lý, quản trị hiệu quả.

Để tạo mới nhân viên, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Nhân viên >> Nhân viên>> Nhân viên . Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên đã được tạo.

  • Bước 2: Kích Tạo để mở form tạo thông tin nhân viên và tiến hành nhập thông tin trên hợp đồng.

Các thông tin cần hoàn thiện trên hồ sơ bao gồm :

  • Thông tin chung:

+ Tên nhân viên: Bắt buộc nhập

+ Nhập thông tin của nhân viên: Số di động, email, địa điểm làm việc, phòng ban, chức vụ, người quản lý

  • Mục thông tin công việc:

+ Địa chỉ làm việc

+ Người huấn luyện

+ Thời gian biểu

+ Nghỉ phép: Người chịu trách nhiệm phê duyệt nghỉ cho nhân viên này

+Lập kế hoạch mặc định

  • Mục thông tin riêng tư:

+ Địa chỉ: được lấy thành liên hệ với đầy đủ các thiết lập. Mục này liên kết với liên hệ trong ứng dụng Liên hệ

+ Giấy phép Lao động

+ Thông tin cư dân

+ Tình trạng hôn nhân

+Người phụ thuộc: Số lượng con làm căn cứ để tính thuế TNCN

+Các thông tin cá nhân khác.

  • Thiết lập nhân lực:

+Trạng thái dùng liên kết: người dùng liên quan đến nguồn lực để quản lý sự truy cập

+Số đăng ký của nhân viên

+Mã PIN: mã số được dùng để đăng nhập/đăng xuất trong chế độ Ki-ốt (nếu được kích hoạt ở Cấu hình)

+Mã số thẻ: ID được dùng để xác định nhân viên

+Chi phí theo thời gian

  • Bước 3: Kích Lưu

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo và quản lý nhân viên trên phần mềm quản lý nhân sự chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h