(a) Quản lý dữ liệu vào ra của nhân viên

Hướng dẫn sử dụng

(a) Quản lý dữ liệu vào ra của nhân viên

Quản lý vào/ra (Attendance) là một công tác quan trọng trong Doanh nghiệp nhằm khai báo về sự hiện diện tại chỗ làm, giờ vào ca, lúc tan ca của nhân viên, là cơ sở để Quản lý nhân sự và Kế toán nắm được số ngày công, giờ công của nhân viên và có thể căn cứ vào dữ liệu này để tính toán lương.

Ứng dụng Quản lý vào/ra , ERPViet giúp doanh nghiệp có thể đơn giản hóa việc theo dõi giờ làm việc của nhân viên

 Ở vai trò người quản lý, người dùng có thể quản lý danh sách chấm công của tất cả nhân viên bằng cách truy cập Quản lý vào ra >> Người quản lý >> Quản lý vào ra.

quanlyvaora

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h