Phần mềm ERP: Phân quyền user và quản lý nhân viên

Hướng dẫn sử dụng

(a) Phân quyền user và quản lý nhân viên

(i) Hướng dẫn tạo user trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Để sử dụng, bạn cần tạo mới một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERPViet. Để tạo mới một user đăng nhập trên phần mềm ERP bạn thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Tại màn hình chính của phần mềm ERP, bạn chọn ứng dụng “Thiết lập

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý ERP

- Bước 2: Bạn chọn 
Người dùng  trên danh mục trên phần mềm ERP

Phần mềm quản lý erp

- Bước 3: Bạn kích chọn “Tạo
để tạo mới người dùng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ERP

- Bước 4: Nhập tên và nhập email 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị ERP

- Bước 5: Phân quyền truy cập đối với từng người dùng trên phần mềm ERP
Lúc này bạn click vào các nhóm quyền mà người dùng được quyền truy cập vào hệ thống.

Phần mềm ERP


Sau khi hoàn thành các bước chọn nhóm quyền và quyền truy cập của từng người dùng trên hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, bạn nhấn ‘Lưu

- Bước 6: Sau khi phân quyền cho người dùng, bạn thực hiện đặt mật khẩu đăng nhập cho user:
1. Bạn chọn “Hành động

2. Chọn “Đổi mật khẩu

Phần mềm quản lý ERP

3. Nhập mật khẩu mới
 cho người dùng phần mềm ERP và nhấn “Đổi mật khẩu

Phần mềm quản lý ERP

(ii) Hướng dẫn tạo nhân viên trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

- Bước 1: Bạn chọn ứng dụng “Nhân viên
’ trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Phần mềm quản lý ERP

- Bước 2: Bạn kích chọn “Tạo
để tạo mới nhân viên và nhập các thông tin của nhân viên

  • Nhập tên nhân viên
  • Mã nhân viên: Mỗi nhân viên sẽ được gắn với một mã duy nhất
  • Nhập “Email công việc
  • Bạn nhập thêm các thông tin khác (nếu có)
Phần mềm quản trị ERP
  • Ở tab Thiết lập nhân lực
  • Bạn chọn user đăng nhập tương ứng với nhân viên
  • Sau đó bạn nhấn Lưu
  • Bạn đã hoàn thành tạo nhân viên mới có tài khoản đăng nhập vào hệ thống

=> Như vậy, bạn đã hoàn thành tạo nhân viên mới có tài khoản đăng nhập vào hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

Phần mềm quản lý ERP

 

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469