Phần mềm kế toán Odoo: Kế toán bán hàng

Hướng dẫn sử dụng

(g) Kế toán bán hàng

(i) Quản lý hóa đơn khách hàng

Bước 1: Tại màn hình Kế toán

- Chọn Khách hàng trên danh mục

- Chọn Các hóa đơn

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn khách hàng.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 14

 

(ii) Thanh toán cho khách hàng

1. Tạo thanh toán một khoản tiền trước cho khách hàng

- Bước 1: Tại màn hình Kế toán

+ Chọn Khách hàng trên danh mục

+ Chọn mục Các thanh toán

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 16

- Bước 2: Hệ thống hiển thị các phiếu thanh toán cho từng khách hàng.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 17


- Bước 3: Kích chọn Tạo để tạo mới hoạt động thanh toán.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 18

- Chọn Loại thanh toán: Nhận tiền

- Chọn Loại đối tác: Khách hàng

- Chọn Đối tác

- Nhập số tiền thanh toán của khách hàng

- Chọn Nhật ký thanh toán

- Chọn Ngày thanh toán

- Nhập Ghi nhớ nếu có

Bước 4: Kích chọn Xác nhận để hoàn thành hoạt động thanh toán.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 19

2. Tạo đơn hàng bán cho khách hàng (là khách hàng đã thanh toán trước 1 khoản tiền) và dùng khoản tiền đã thanh toán trước để thanh toán.

- Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng thực hiện tạo đơn hàng mới của khách hàng.

Ví dụ: Công ty TNHH Phong Dần

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 20

- Bước 2: Chọn Tạo hóa đơn để thanh toán đơn hàng. Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn có thanh toán trước với khách hàng này. Bạn có thể phân bổ chúng để ghi nhận là hóa đơn này đã thanh toán” và kích chọn Thêm.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 21

- Bước 3: Hệ thống đã thanh toán đơn hàng bằng số tiền khách hàng đã thanh toán trước đó.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 22

Như vậy bạn đã nắm vững các thao tác quản lý kế toán bán hàng trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469