(b) Tạo mới yêu cầu nghỉ phép

Hướng dẫn sử dụng

(b) Tạo mới yêu cầu nghỉ phép

Để tạo mới 1 yêu cầu nghỉ phép, người dùng thực hiện:

(i) Cách 1:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Nghỉ phép >> Yêu cầu nghỉ phép mới

np3

Hệ thống hiển thị màn hình tạo mới

  • Bước 2: Người dùng nhập thông tin theo form:

+ Loại nghỉ phép: người dùng chọn loại nghỉ phép đã thiết lập trong Các kiểu nghỉ

+ Thời gian xin nghỉ

+ Thời lượng: hệ thống tự tính toán số ngày khi người dùng chọn thời gian nghỉ

+ Mô tả: Mô tả lý do nghỉ

np4

  • Bước 3: Kích Lưu để hoàn thành yêu cầu

np5

(ii) Cách 2:

Người dùng truy cập danh mục Nghỉ phép >> Nghỉ phép của tôi >> Yêu cầu nghỉ phép >> Kích Tạo.

np6

Người dùng tiến hành nhập thông tin như Cách 1.

np7

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h