(e) Quản lý lịch hẹn của Khách hàng

Hướng dẫn sử dụng

(e) Quản lý lịch hẹn của Khách hàng

Chức năng này giúp người dùng quản lý được lịch hẹn của KH, từ đó có thể sắp xếp lịch hẹn và phân bổ nhân viên tiếp đón phù hợp nhất.
Để kiểm tra lịch hẹn của KH, người dùng chọn menu CRM >> Bán hàng >> Khách hàng >> kích vào thông tin 1 KH.

 

Từ smart button này, người dùng có thể biết được KH này đã có bao nhiêu cuộc hẹn.

Kích Cuộc hẹn.

Tại màn hình này, người dùng có thể xem được tất cả cuộc hẹn của nhân viên phụ trách.

 


 

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h