Phần mềm Kho Odoo: Thiết lập quy tắc cung ứng

Hướng dẫn sử dụng

(c) Thiết lập quy tắc cung ứng
Quy tắc cung ứng trong phần mềm Kho Odoo là một chuỗi quy tắc được thiết lập cho việc cung ứng hàng hóa: Như cung ứng theo đơn hàng, sản xuất hoặc mua. Nó cho phép người dùng thiết lập các hoạt động để cung ứng ra hàng hóa. Với đia điểm nguồn từ đâu và địa điểm địch đến đâu.
 
- Bước 1: Để tạo mới một quy tắc cung ứng, bạn click vào “Cấu hình” và “Quy tắc”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Quy tắc đã được tạo.
 
Chức năng phần mềm kho odoo
 
 
- Bước 2: Kích “Tạo hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin quy tắc:
 
Chức năng phần mềm kho odoo
  • Hành động: có 4 lựa chọn
+ Xuất từ: Khi xuất một sản phẩm,việc xuất hàng sẽ đi từ địa điểm nguồn là gì đến địa điểm đích là gì
+ Nhập vào: Khi nhận sản phẩm, việc nhập hàng sẽ đi từ địa điểm nguồn là gì đến địa điểm đích là gì
+ Xuất và nhập: Bao gồm hoạt động xuất từ địa điểm nguồn đến địa điểm đích nào và tiếp theo nhập từ địa điểm nguồn đến địa điểm đích nào
+ Sản xuất: Khi cần cung ứng một sản phẩm, một hoạt động sản xuất sẽ được tạo ra để đáp ứng nhu cầu cung ứng
+ Mua: Khi cần cung ứng một sản phẩm, một hoạt động mua hàng sẽ được tạo ra để đáp ứng nhu cầu cung ứng

 
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập quy tắc cung ứng trên phần mềm quản lý kho chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469