Quy trình sản xuất trong phần mềm sản xuất Odoo

Hướng dẫn sử dụng

(d) Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất (Routing) dùng để xác định các hoạt động sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm, hàng hóa. Các hoạt động trong quy trình sản xuất sẽ được thực hiện trên một hoặc nhiều năng lực sản xuất.

Các bước thiết lập quy trình sản xuất:

 • Bước 1: Truy cập danh mục Sản xuất >> Dữ liệu gốc >> Quy trình sản xuất. Trên màn hình sẽ hiển thị tất cả quy trình sản xuất đã được thiết lập trước đó.
 • Bước 2: Kích nút TẠO để mở màn hình tạo mới.
 • Bước 3: Nhập các thông tin:

+ Tên quy trình sản xuất.

+ Tại bảng Hoạt động Sản xuất, kích Thêm một dòng để mở màn hình và nhập các hoạt động sản xuất trong quy trình. Các thông tin bao gồm:

 • Tên hoạt động.
 • Công đoạn sản xuất.
 • Trình tự.
 • Tính toán thời lượng: có 2 lựa chọn là Tính toán dựa trên thời gian thực hoặc Đặt thời lượng thủ công. Nếu chọn lựa chọn 1, người dùng cần nhập thêm thông tin dựa trên bao nhiêu hoạt động sản xuất trước đó.
 • Thời lượng mặc định.
 • Bắt đầu công đoạn kế tiếp: có 2 lựa chọn là Khi tất cả sản phẩm đã được xử lý – có nghĩa là phải xong công đoạn này mới được thực hiện tiếp công đoạn tiếp theo; hoặc Một số sản phẩm đã xử lý – có nghĩa là khi công đoạn này đã đang được xử lý và còn 1 số lượng sản phẩm nhất định nữa chờ xử lý thì đã có thể thực hiện công đoạn tiếp theo.
 • Sau đó kích nút LƯU để lưu hoạt động.

 • Nhập Mô tả.
 • Bản vẽ/Hướng dẫn: người dùng có thể tải lên bản vẽ hướng dẫn cho công đoạn đang thiết lập, có thể là bản vẽ dạng PDF hoặc bản vẽ được lưu trữ trên drive.

 • Bước 4: Sau khi nhập xong hết các thông tin của quy trình sản xuất, kích nút LƯU để lưu lại.

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập quy trình sản xuất trên phần mềm quản lý sản xuất chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h