Quy trình sản xuất trong phần mềm sản xuất Odoo

Hướng dẫn sử dụng

(d) Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất trong phần mềm sản xuất Odoo:

- Quy trình sản xuất (Routing) dùng để xác định các hoạt động sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm, hàng hóa. Các hoạt động trong quy trình sản xuất sẽ được thực hiện trên một hoặc nhiều năng lực sản xuất.

Để tạo một quy trình sản xuất, bạn thực hiện các thao tác như sau:

- Bước 1: Bạn đi đến Dữ liệu gốc và chọn Quy trình sản xuất

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 03

- Bước 2: Bạn chọn Tạo và nhập thông tin vào form:

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 04
  • Bạn nhập tên quy trình (Ví dụ: Quy trình sản xuất bánh)

  • Chọn địa điểm để sản xuất: Để trống nếu bạn sản xuất ở tại địa điểm mà ngay tại đó bạn có nguyên vật liệu thô. Thiết lập một địa điểm nếu bạn sản xuất ở một địa điểm cố định. Đây có thể là địa điểm đối tác nếu bạn thuê ngoài cho đối tác thực hiện 1 hay nhiều hoạt động sản xuất.

  • Một quy trình sản xuất sẽ bao gồm các hoạt động sản xuất, vì vậy bạn cần đưa ra các hoạt động cần thực hiện trong quy trình sản xuất. Bằng việc kích vào Thêm 1 dòng bạn có thể tạo mới hoạt động cho quy trình sản xuất này.

Ví dụ: Với một quy trình sản xuất bánh cần thực hiện các hoạt động và thực hiện trên các năng lực sản xuất:

+ Làm vỏ bánh

+ Làm nhân bánh

+ Tạo hình bánh

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 05

- Bước 3: Bạn kích chọn Lưu để lưu lại quy trình sản xuất.

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập quy trình sản xuất trên phần mềm quản lý sản xuất chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469