Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm

Hướng dẫn sử dụng

(b) Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm

Nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong phần mềm quản lý chất lượng Odoo.

- Nguyên vật liệu: Là đối tượng lao động do doanh nghiệp mua, dự trữ để phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh tạo ra thành phẩm và bán thành phẩm.
- Bán thành phẩm: Là sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu và được dùng như 1 nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm
- Thành phẩm: Là sản phẩm cuối cùng của lệnh sản xuất có thể mang đi giao cho khách hàng
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469