Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm

Hướng dẫn sử dụng

(b) Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
Nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong phần mềm quản lý sản xuất của ERPVIET

- Nguyên vật liệu: Là đối tượng lao động do doanh nghiệp mua, dự trữ để phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh tạo ra thành phẩm và bán thành phẩm.
- Bán thành phẩm: Là sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu và được dùng như 1 nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm
- Thành phẩm: Là sản phẩm cuối cùng của lệnh sản xuất có thể mang đi giao cho khách hàng
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h