(i) Kết chuyển lãi lỗ

Hướng dẫn sử dụng

(i) Kết chuyển lãi lỗ

Để khai báo kết chuyển lãi lỗ, người dùng thiết lập:

  • Bước 1: Người dùng đi đến menu: Kế toán >> Cấu hình >> Kết chuyển lãi lỗ

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới cấu hình kết chuyển

  • Bước 3:  Người dùng nhập thông tin trên form. Lưu ý các trường có gạch chân đậm là trường dữ liệu bắt buộc nhập

+Từ : Chọn tài khoản chi phí/doanh thu : 632, 511,521,641,642,711,811,…

+Đến: Tài khoản kết chuyển: 911,421…

+Loại:

+Công ty: mặc định tên doanh nghiệp

+Mô tả

+Trình tự: Trình tự kết chuyển

  • Bước 3: Kích Lưu

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để cấu hình kết chuyển lãi lỗ trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h