(a) Kiểu ECO

Hướng dẫn sử dụng

(a) Kiểu ECO
(i) Tạo Kiểu ECO mới

Bước 1: Tại màn hình PLM

+ Bạn kích chọn Cấu hình trên danh mục
+ Chọn Kiểu ECO

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm Odoo ERPViet 02

Bước 2: Bạn chọn ‘Tạo
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm Odoo ERPViet 03

Bước 3:

+ Bạn nhập tên ‘Kiểu ECO’
+ Nhập email
+ Nhấn Lưu

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm Odoo ERPViet 04

Bước 4: Một ‘Kiểu ECO’ mới đã được tạo
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm Odoo ERPViet 05
 

(ii) Tạo các trạng thái cho ‘Kiểu ECO’ mới

Bước 1: Tại màn hình ‘PLM’, bạn nhấn vào # Thay đổi kỹ thuật
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm Odoo ERPViet 06

Bước 2: Màn hình tạo mới các trạng thái hiển thị

+ Bạn nhập tên trạng thái muốn tạo
+ Nhấn Thêm

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm Odoo ERPViet 07

Bước 3: Tương tự bạn thực hiện tạo mới 3 trạng thái tiếp theo

- Quy trình PLM gồm có 4 trạng thái ở hình dưới

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm Odoo ERPViet 08
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo kiểu ECO trên phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469