(a) Kiểu ECO

Hướng dẫn sử dụng

(a) Kiểu ECO
(i) Tạo Kiểu ECO mới
  • Bước 1: Tại màn hình PLM

+ Bạn kích chọn Cấu hình trên danh mục
+ Chọn Kiểu ECO

  • Bước 2: Bạn chọn Tạo
 
  • Bước 3:

+ Người dùng nhập tên Kiểu ECO
+ Nhập email
+ Nhấn Lưu

  • Bước 4: Một Kiểu ECO mới đã được tạo
 
 

(ii) Tạo các trạng thái cho Kiểu ECO mới

  • Bước 1: Tại màn hình PLM, bạn nhấn vào # Thay đổi kỹ thuật
 
  • Bước 2: Màn hình tạo mới các trạng thái hiển thị

+ Bạn nhập tên trạng thái muốn tạo
+ Nhấn Thêm

 
  • Bước 3: Tương tự bạn thực hiện tạo mới 3 trạng thái tiếp theo
Quy trình PLM gồm có 4 trạng thái ở hình dưới
 
 
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo kiểu ECO trên phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h