Phần mềm tính lương: Tạo phiếu lương

Hướng dẫn sử dụng

(c) Thiết lập Các loại cấu trúc lương

Cấu trúc lương là một bộ phận chứa các quy tắc lương, cho phép tính lượng tự động theo cấu trúc được chọn.

Để thiết lập Các loại cấu trúc lương, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Bảng lương >> Cấu hình >> Lương >> Các loại cấu trúc lương. Hệ thống hiển thị tất cả các loại cấu trúc lương đã được thiết lập.

l12

Người dùng kích vào 1 bản ghi để xem chi tiết:

l13

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới 1 loại cấu trúc lương

l14

  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin theo form mẫu. Lưu ý, những trường gạch chân châm là trường thông tin bắt buộc:

+ Tên loại cấu trúc lương

+ Quốc gia

+ Loại tiền lương: Mức lương cố định hàng tháng hoặc lương theo giờ

l15

+ Kế hoạch thanh toán mặc định:

l16

+ Khung giờ làm việc mặc định: thời gian làm việc

+ Kết quả chấm công

  • Bước 4: Kích Lưu để hoàn thành.
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h