Phần mềm Kho Odoo: Điều chỉnh tồn kho

Hướng dẫn sử dụng

(i) Điều chỉnh tồn kho

Điều chỉnh tồn kho là một hoạt động kiểm kê hàng hóa theo một lịch định kỳ của phần mềm Kho Odoo. Để xem số lượng tồn kho trên phầm mềm và thực tế. Để tránh việc mất mát, hay dư thừa hàng hóa mà mình không biết do một vài nguyên nhận nào đó. Từ đó đưa về số lượng tồn kho đúng.

Chức năng phần mềm kho odoo

- Bước 1: Click Tạo để tạo một hoạt động kiểm kê

Chức năng phần mềm kho odoo


Người dùng chú ý một số lưu ý:

  • Địa điểm kiểm kê: Lựa chọn địa điểm kiểm kê

  • Gồm các sản phẩm đã hết hàng: Cho phép lựa chọn các sản phẩm không còn tồn để kiểm kê

  • Kiểm kho:

+ Tất cả sản phẩm: Cho phép lựa chọn tất cả sản phẩm có trong kho để kiểm kê
+ Một nhóm sản phẩm: Cho phép chọn sản phẩm trong 1 nhóm sản phẩm để kiểm kê
+ Chỉ một sản phẩm: Cho phép ta nhập 1 sản phẩm duy nhất để kiểm kê
+ Chọn sản phẩm một cách thủ công: Cho phép thêm các dòng sản phẩm cần được kiểm kê
+ Gói sản phẩm: Cho phép kiểm kê trong các sản phẩm đang được đóng trong một gói sản phẩm nào đó

- Bước 2: Sau khi lựa chọn được sản phẩm cần kiểm kê, người dùng click Bắt đầu kiểm kê”, hệ thống sẽ hiển thị tồn kho của sản phẩm đó. Lúc này nhân viên nhập số lượng thực tế tồn kho vào, tùy vào việc thừa hoặc thiếu mà hệ thống sẽ tạo đơn xuất kho ra kho ảo  nếu thừa, và nhập kho ảo từ về kho được kiểm kê để cân bằng số lượng thực tế và phần mềm.

Chức năng phần mềm kho odoo
Lưu ý: Khi thay đổi số lượng dòng kiểm kê sẽ đổi màu để bạn có thể nhận biết chính xác.

- Bước 3: Click vào Xác nhận kiểm kho  để kết thúc quá trình kiểm kê, đồng thời xem đơn xuất nhập để cân bằng số lượng phần mềm và thực tế ở tab điều chỉnh tồn kho.

Chức năng phần mềm kho Odoo
 

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để điều chỉnh tồn kho trên phần mềm quản lý kho chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h